Home / 2012 / June

Archives for June 2012

Phải tái cơ cấu, các tập đoàn kêu khó

EVN cho rằng khó hoạt động ‘sòng phẳng’ với các doanh nghiệp khác một khi chưa có giá thị trường với điện. Trong khi đó, đại diện của VNPT lại nhắc nhiều đến việc xác định vốn điều lệ, giải quyết lao động.Hội thảo về Giải pháp tài chính tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà…