Công ty Luật Hưng Nguyên xin gửi đến Quý khách hàng, đối tác trong, ngoài nước lời chào trân trọng, lời chúc hợp tác.Đến với Công ty Luật Hưng Nguyên bạn sẽ có Luật sư tư vấn, Luật sư tranh tụng, Luật sư riêng, Dịch vụ tư vấn luật, Dịch vụ tư vấn đầu tư, Tư vấn thành lập doanh nghiệp v.v.... Tư vấn miễn phí 24/7: 098.775.6263 cong-ty-luat-hung-nguyen-960-150

Biểu Mẫu Quyết Định Thi Hành Án Theo Đơn Yêu Cầu

2,433 lượt xem

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

tỉnh (thành phố)…………………….

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: ……./QĐ-CTHA

…………., ngày……tháng…….năm 20….

 

QUYẾT ĐỊNH

Thi hành án theo đơn yêu cầu

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 2 Điều 35, khoản 2 Điều 36 và khoản 1 Điều 45 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;Căn cứ Bản án, Quyết định số ……../QĐ-THA ngày ……….tháng …….năm …….. của ………………………………………………………………..;Căn cứ Quyết định ủy thác thi hành án số………/QĐ-THA ngày…… tháng….. năm …………. của (nếu có) …………………………………….;Xét đơn yêu cầu thi hành án của:…………… ………………………………………………….địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Cho thi hành án đối với:………….. ………………………………………………….. địa chỉ:…………………………………………………………………….. Các khoản phải thi hành:  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp lệ Quyết định này.

 Điều 2. Chấp hành viên hành án được phân công tổ chức thi hành án có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.

Điều 3. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                             

– Như Điều 2, 3;

– Viện KSND…………..;

– Kế toán nghiệp vụ;

– Lưu: VT, HSTHA.

CỤC TRƯỞNG

 

 

-------------------------------------------***------------------------------------------

BÀI LIÊN QUAN

-------------------------------------------***------------------------------------------

CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN

Trụ sở chính: Số 14 N2 Ngõ 90 Nguyễn Tuân, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

Văn phòng luật TPHCM: Phòng 901, Tòa nhà FUSION, số 68 đường Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, TPHCM

Điện thoại: 04. 8585 7869

Hotline: 1900 636 396

Email:

congtyluathungnguyen@gmail.com hungnguyenlawfirm@gmail.com

Website: http://congtyluathungnguyen.com - http://dichvutuvanluat.com - http://luatsusaigon.org

tư vấn luật

tư vấn luật doanh nghiệp

luật sư uy tín