Công ty Luật Hưng Nguyên xin gửi đến Quý khách hàng, đối tác trong, ngoài nước lời chào trân trọng, lời chúc hợp tác.Đến với Công ty Luật Hưng Nguyên bạn sẽ có Luật sư tư vấn, Luật sư tranh tụng, Luật sư riêng, Dịch vụ tư vấn luật, Dịch vụ tư vấn đầu tư, Tư vấn thành lập doanh nghiệp v.v.... Tư vấn miễn phí 24/7: 098.775.6263 cong-ty-luat-hung-nguyen-960-150

Category: VĂN BẢN LUẬT

Luật Tố tụng dân sự

Luật Tố tụng dân sự

BỘ LUẬT Tố tụng dân sự Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của […]

Luật Dân sự 2005

Luật Dân sự 2005

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 ________________________________________ Ngày 27-6, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký lệnh công bố Bộ luật Dân sự, đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14-6-2005. Bộ luật này […]

Luật Xử lý vi phạm hành chính

Luật Xử lý vi phạm hành chính

LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành […]

Một số vấn đề về Luật Hành chính

Một số vấn đề về Luật Hành chính

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH  I. KHÁI NIỆM LUẬT HÀNH CHÍNH 1. Luật Hành chính là gì? 1.1. Khái niệm Luật Hành chính Luật Hành chính là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt […]

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý  tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu  theo thủ tục hành chính

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

BỘ TÀI CHÍNH Số: 173/2013/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày  20  tháng 11  năm 2013     THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện một số nội […]

Mẫu văn bản lĩnh vực Hộ tịch

Mẫu văn bản lĩnh vực Hộ tịch

Luật sư tư vấn văn phòng luật sư hà nội công ty luật Hưng Nguyên giới thiệu một số mẫu văn bản liên quan tới Hộ tịch Ngày 23 tháng 5 năm 2012, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông […]

Luật sư Hưng Nguyên giới thiệu một số văn bản luật về Môi trường

Luật sư Hưng Nguyên giới thiệu một số văn bản luật về Môi trường

Văn phòng luật sư Hưng Nguyên giới thiệu một số văn bản luật về Môi trường Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 27/2013/NĐ-CP 29/03/2013 Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 25/2013/NĐ-CP […]

Luật khám bệnh, chữa bệnh

Luật khám bệnh, chữa bệnh

QUỐC HỘI _______ Số: 40/2009/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______   LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt […]

Văn bản quy phạm về Y tế

Văn bản quy phạm về Y tế

Văn bản quy phạm về Y tế Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 73/2011/QĐ-TTG 28/12/2011 Về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ […]

Văn bản quy phạm pháp luật về Nông nghiệp

Văn bản quy phạm pháp luật về Nông nghiệp

Văn bản quy phạm pháp luật về  Nông nghiệp Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 70/2011/QĐ-TTG 13/12/2011 Ban hành Quy định về một số cơ chế, chính sách hợp tác nông nghiệp với các nước châu Phi giai đoạn […]

tư vấn luật

tư vấn luật doanh nghiệp

luật sư uy tín