Công ty Luật Hưng Nguyên xin gửi đến Quý khách hàng, đối tác trong, ngoài nước lời chào trân trọng, lời chúc hợp tác.Đến với Công ty Luật Hưng Nguyên bạn sẽ có Luật sư tư vấn, Luật sư tranh tụng, Luật sư riêng, Dịch vụ tư vấn luật, Dịch vụ tư vấn đầu tư, Tư vấn thành lập doanh nghiệp v.v.... Tư vấn miễn phí 24/7: 098.775.6263 cong-ty-luat-hung-nguyen-960-150

Category: VĂN BẢN LAO ĐỘNG BẢO HIỂM

Quy định về tiền lương

Quy định về tiền lương

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương _______________________   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Lao động […]

Bộ luật Lao động

Bộ luật Lao động

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG           Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Bộ luật […]

Luật Bảo hiểm y tế

Luật Bảo hiểm y tế

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ TƯ SỐ 25/2008/QH12 NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2008     Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã […]

Luật Kinh doanh bảo hiểm

Luật Kinh doanh bảo hiểm

QUỐC HỘI Số: 24/2000/QH10 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2000 LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000   Để bảo […]

Luật Bảo hiểm xã hội

Luật Bảo hiểm xã hội

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 71/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm […]

Văn bản quy phạm pháp luật Bảo hiểm xã hội

Văn bản quy phạm pháp luật Bảo hiểm xã hội

Văn bản quy phạm pháp luật Bảo hiểm xã hội   Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 116/2011/NĐ-CP 14/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính […]

Văn bản quy phạm Luật Lao động

Văn bản quy phạm Luật Lao động

Văn bản quy phạm Luật Lao động Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 47/2010/NĐ-CP 06/05/2010 Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động 39/2009/TT-BLĐTBXH 18/11/2009 Hướng dẫn thi hành Điều 12 của […]

tư vấn luật

tư vấn luật doanh nghiệp

luật sư uy tín