Công ty Luật Hưng Nguyên xin gửi đến Quý khách hàng, đối tác trong, ngoài nước lời chào trân trọng, lời chúc hợp tác.Đến với Công ty Luật Hưng Nguyên bạn sẽ có Luật sư tư vấn, Luật sư tranh tụng, Luật sư riêng, Dịch vụ tư vấn luật, Dịch vụ tư vấn đầu tư, Tư vấn thành lập doanh nghiệp v.v.... Tư vấn miễn phí 24/7: 098.775.6263 cong-ty-luat-hung-nguyen-960-150

Category: SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Luật xuất bản

Luật xuất bản

QUỐC HỘI Luật số  30 /2004/QH11   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá XI, kỳ họp thứ 6 […]

Luật Xuất bản (sửa đổi)

Luật Xuất bản (sửa đổi)

QUỐC HỘI _________________ Luật số: 12/2008/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XUẤT BẢN Căn cứ Hiến pháp […]

Luật Chuyển giao công nghệ

Luật Chuyển giao công nghệ

QUỐC HỘI Luật số: 80/2006/QH11   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá XI, kỳ họp thứ 10 (Từ […]

Luật Công nghệ cao

Luật Công nghệ cao

QUỐC HỘI Luật số: 21/2008/QH12  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LUẬT CÔNG NGHỆ CAO   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm […]

tư vấn luật

tư vấn luật doanh nghiệp

luật sư uy tín