Công ty Luật Hưng Nguyên xin gửi đến Quý khách hàng, đối tác trong, ngoài nước lời chào trân trọng, lời chúc hợp tác.Đến với Công ty Luật Hưng Nguyên bạn sẽ có Luật sư tư vấn, Luật sư tranh tụng, Luật sư riêng, Dịch vụ tư vấn luật, Dịch vụ tư vấn đầu tư, Tư vấn thành lập doanh nghiệp v.v.... Tư vấn miễn phí 24/7: 098.775.6263 cong-ty-luat-hung-nguyen-960-150

Category: VĂN BẢN VỀ THUẾ

Luật Hải quan

Luật Hải quan

LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 29/2001/QH10 VỀ HẢI QUAN   Để góp phần bảo đảm thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, […]

Luật Quản lý thuế

Luật Quản lý thuế

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 78/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được […]

Luật Thuế Xuất Nhập khẩu

Luật Thuế Xuất Nhập khẩu

LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU Để quản lý các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại; nâng cao hiệu quả của hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; góp phần phát triển […]

Luật Thuế thu nhập cá nhân

Luật Thuế thu nhập cá nhân

LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật […]

Luật Thuế giá trị gia tăng

Luật Thuế giá trị gia tăng

LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật […]

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

LUẬT Thuế thu nhập doanh nghiệp  _______________ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành […]

Luật Kế toán

Luật Kế toán

LUẬT Kế toán Để thống nhất quảnlý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, […]

Thông tư Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

Thông tư Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

BỘ TÀI CHÍNH —————- Số:  80/2012/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————— Hà Nội, ngày  22  tháng  5  năm 2012 THÔNG TƯ Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về […]

Quyết định Về công bố thủ tục hành chính về đăng ký thuế

Quyết định Về công bố thủ tục hành chính về đăng ký thuế

BỘ TÀI CHÍNH     Số:    2151  /QĐ-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 30   tháng 08   năm 2012 QUYẾT ĐỊNH Về công bố thủ tục […]

Thông tư Hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Thông tư Hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

BỘ TÀI CHÍNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:  117/2012/TT-BTC   Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2012                                                                         THÔNG TƯ Hướng dẫn […]

tư vấn luật

tư vấn luật doanh nghiệp

luật sư uy tín