Archives for bảo hộ

Hướng dẫn đăng ký và bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp

A. Khái niệm, giải thích 1. Khái niệm Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương…