Archives for đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Hướng dẫn đăng ký và bảo hộ Nhãn hiệu

A. Khái niệm, giải thích Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp (hoặc tập thể các doanh nghiệp) dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác. “Nhãn hiệu” là thuật ngữ để chỉ chung nhãn hiệu…

Bỏ phiếu tín nhiệm để kịp thời loại bỏ người không xứng đáng

Hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc phiên họp thứ 11 – sẽ diễn ra trong ba đợt, kéo dài đến 26-9. Trong phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng như công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2012; sửa đổi, bổ sung Luật PCTN,…