Home / GIAO THÔNG VẬN TẢI / Archive by Category "THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐĂNG KIỂM"

Archives

Thủ tục đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng ô tô, rơ moóc và moóc

Hướng dẫn chung về các thủ tục đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng : 1. Địa chỉ đăng ký kiểm tra Phòng chất lượng xe cơ giới – Cục Đăng kiểm Việt nam Địa chỉ: 18 đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại: (04) 7684729; Fax: (04) 7684773 Website: http://www.vr.org.vn/vaq 2. Kiểm tra chứng nhận 2.1 Hồ sơ kiểm tra sản phẩm Hồ sơ kiểm tra sản phẩm được Cơ sở sản xuất lập thành 01 bộ theo quy định tại thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Ngoài ra, đối với Cơ sở sản xuất lần đầu lập hồ sơ kiểm tra sản phẩm thì Cơ sở…