Home / Archive by Category "THUẾ – KẾ TOÁN" (Page 2)

Archives

Thủ tục: Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân

Thủ tục: Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân – Trình tự thực hiện: Khi Thẻ mã số thuế cá nhân mất, rách, nát thì người nộp thuế thực hiện đầy đủ thủ tục để được cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân – Cách thức thực hiện: +  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế. +       Thông qua hệ thống bưu chính – Thành phần, số lượng hồ sơ:           a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: – Đơn đề nghị cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân theo mẫu 13-MST (ghi số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, nơi đăng ký cấp thẻ trước đây) b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) – Thời hạn…

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất, rách, nát Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất, rách, nát Giấy chứng nhận đăng ký thuế. – Trình tự thực hiện: Khi Giấy chứng nhận đăng ký thuế mất, rách, nát thì người nộp thuế thực hiện đầy đủ thủ tục để được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế – Cách thức thực hiện: +  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế. +       Thông qua hệ thống bưu chính – Thành phần, số lượng hồ sơ:           a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: – Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế theo mẫu 13-MST b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) – Thời hạn giải quyết: Chậm nhất…

Thủ tục Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân

Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân – Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân thì người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của NNT, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho…

Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật doanh nghiệp

Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật doanh nghiệp. – Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận hoạt động hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh; phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay thì người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo)…

Thông tư Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

BỘ TÀI CHÍNH —————- Số:  80/2012/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————— Hà Nội, ngày  22  tháng  5  năm 2012 THÔNG TƯ Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế —————————     Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ các Luật Thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Xét đề nghị của Tổng cục…

Thủ tục Khiếu nại về thuế

Thủ tục: Khiếu nại về thuế  – Trình tự thực hiện: Người nộp thuế, cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đối với các văn bản, quyết định hành chính của Tổng cục Thuế hoặc đối với Quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan Cục Thuế khi có căn cứ cho rằng các văn bản, quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của NNT.  – Cách thức thực hiện: +   Nộp trực tiếp tại bộ phận Kiểm tra nội bộ của Tổng cục Thuế +   Gửi qua đường bưu chính  – Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Văn bản khiếu nại của NNT + Các tài liệu…

Quyết định Về công bố thủ tục hành chính về đăng ký thuế

BỘ TÀI CHÍNH     Số:    2151  /QĐ-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 30   tháng 08   năm 2012 QUYẾT ĐỊNH Về công bố thủ tục hành chính về đăng ký thuế, thí điểm hoàn thuế GTGT   đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế bảo vệ môi trường và hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng   quản lý nhà nước của Bộ Tài chính  BỘ…

Thông tư Hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

BỘ TÀI CHÍNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:  117/2012/TT-BTC   Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2012                                                                         THÔNG TƯ Hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Căn cứ Điều 20 của Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Xét đề nghị của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế; Bộ…

Thủ tục Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lần đầu)

Thủ tục Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lần đầu) – Trình tự thực hiện: + Trước ngày thi tuyển ít nhất ba (03) tháng, Hội đồng thi thông báo chính thức trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm thi và các thông tin khác liên quan đến kỳ thi. + Người có đủ điều kiện, có nguyện vọng dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi để nộp cho Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề…

Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ Tải về Thông tư số 28/2011/TT-BTC Công ty luật Hưng Nguyên  

1 2 3 4