Tổ chức hay cá nhân vi phạm bản quyền, quyền tác giả bị xử lý thế nào?

8

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tổ chức hay cá nhân vi phạm bản quyền, quyền tác giả sẽ bị xử lý bằng các biện pháp sau:

1. Biện pháp dân sự:

 • Buộc chấm dứt hành vi vi phạm: Tổ chức hay cá nhân vi phạm phải chấm dứt ngay lập tức hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
 • Buộc xin lỗi, cải chính công khai: Tổ chức hay cá nhân vi phạm phải công khai xin lỗi chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan bị xâm phạm và cải chính thông tin sai lệch.
 • Buộc bồi thường thiệt hại: Tổ chức hay cá nhân vi phạm phải bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan bị xâm phạm.
 • Buộc thu hồi sản phẩm vi phạm: Tổ chức hay cá nhân vi phạm phải thu hồi sản phẩm vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan khỏi thị trường.

2. Biện pháp hành chính:

 • Phạt tiền: Tổ chức hay cá nhân vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng tùy vào mức độ vi phạm.
 • Tước giấy phép: Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng, tổ chức hay cá nhân vi phạm có thể bị tước giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động.

3. Biện pháp hình sự:

 • Truy cứu trách nhiệm hình sự: Cá nhân trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, tổ chức hay cá nhân vi phạm bản quyền, quyền tác giả còn có thể bị áp dụng các biện pháp bảo đảm khác như:

 • Tạm đình chỉ hoạt động: Tổ chức hay cá nhân vi phạm có thể bị tạm đình chỉ hoạt động trong thời gian nhất định để khắc phục vi phạm.
 • Phong tỏa tài sản: Tài sản của tổ chức hay cá nhân vi phạm có thể bị phong tỏa để đảm bảo thi hành án.

Tổ chức và cá nhân nên lưu ý tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về bản quyền, quyền tác giả để tránh bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Dưới đây là một số nguồn tham khảo thêm:

 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005
 • Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 01/2/2023 quy định chi tiết thi hành Luật Sở hữu trí tuệ
 • Thông tư số 42/2023/TT-BKHCN ngày 16/3/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về trình tự, thủ tục quản lý việc sử dụng tác phẩm, nghệ phẩm

Bạn có thể tham khảo thêm ý kiến của luật sư để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.