Archives for loại hình đầu tư

Hình thức đầu tư và cơ quan đăng ký đầu tư

tư vấn đầu tư

Đầu tư trực tiếp n     Nhà đầu tư tự do lựa chọn một trong các hình thức đầu tư trực tiếp dưới đây: –        Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư (có thể 100% vốn trong nước hoặc 100% vốn nước ngoài); –        Thành lập tổ chức kinh tế liên…