TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP

13

Văn phòng luật sư Hưng Nguyên cung cấp dịch vụ Tư vấn Xin giấy phép trong các lĩnh vực sau:

 • Tư vấn xin giấy phép hoạt động điện lực
 • Tư vấn xin giấy phép sản xuất thuốc lá
 • Tư vấn xin giấy phép sản xuất rượu
 • Tư vấn xin giấy phép thiết lập trang tin điện tử – Giấy phép hoạt động Website.
 • Dịch vụ tư vấn và lập hồ sơ xin cấp phép bán hàng đa cấp
 • Tư vấn Cấp phép xả thải
 • Thủ tục xin giấy phép đầu tư nước ngoài
 • Thủ tục Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • Tư vấn xin giấy phép con Vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Hồ sơ xin cấp phép quảng cáo
 • Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm
 • Giấy phép xây dựng

CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN