Văn bản quy phạm về Bất động sản

16

Văn bản quy phạm về Bất động sản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
50/2010/TTLT-BTC-BXD 14/04/2010 Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
105/2009/QĐ-UBND 29/09/2009 Về việc ban hành bảng giá tối thiểu xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, nhà xưởng, kho thông dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội làm căn cứ tính lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản.
161/2009/TT-BTC 12/08/2009 Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản.
24/2009/TT-BXD 22/07/2009 Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
23/2009/NĐ-CP 27/02/2009 Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
1408/QĐ-BXD 04/12/2008 V/v đính chính Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản
24/2008/QĐ-UBND 14/10/2008 Về chuyển giao việc thực hiện các hợp đồng giao dịch về bất động sản cho các phòng Công chứng
13/2008/TT-BXD 21/05/2008 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
1/2008/CT-TTG 08/01/2008 Về một số giải pháp đẩy mạnh phát triểnvà quản lý thị trường bất động sản
29/2007/QĐ-BXD 31/12/2007 V/v ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản
153/2007/NĐ-CP 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
11/2007/CT-TTG 08/05/2007 Về việc triển khai thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
63/2006/QH11 12/07/2006 Luật Kinh doanh bất động sản
12/2005/QĐ-UB 02/01/2005 V/v phân định thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản của Phòng Công chứng số 1 , Phòng công chứng số 2 thành phố Cần Thơ và Chủ tịch UBND quận, huyện
6/2004/NQ-CP 19/05/2004 Nghị quyết về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản
36/QĐ.UB 11/12/2001 quyết định Quy định thẩm quyền, địa hạt thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản.
8/2001/QD-UB 30/03/2001 Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phân định dịa hạt công chứng Hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản.