Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam

5
Doanh nghiệp tại Việt Nam có nghĩa vụ phải nộp các loại thuế sau:

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

 • Là khoản thuế áp dụng đối với lợi nhuận thu được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Mức thuế suất TNDN hiện hành là 20% đối với hầu hết các doanh nghiệp.
 • Một số trường hợp được hưởng ưu đãi về thuế suất TNDN, ví dụ như doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, v.v.

2. Thuế giá trị gia tăng (GTGT):

 • Là khoản thuế áp dụng đối với việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế.
 • Mức thuế suất GTGT hiện hành là 10% đối với hầu hết các hàng hóa, dịch vụ.
 • Một số trường hợp được miễn thuế GTGT hoặc hưởng thuế suất GTGT 0%, ví dụ như xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ giáo dục, y tế, v.v.

3. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

 • Là khoản thuế áp dụng đối với thu nhập của cá nhân, bao gồm thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thưởng, lợi tức cổ phiếu, v.v.
 • Mức thuế suất TNCN áp dụng theo thang lũy tiến, từ 5% đến 35%.
 • Doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN của người lao động tại nguồn và nộp cho ngân sách nhà nước.

4. Các loại thuế khác:

 • Thuế môn bài: Là khoản thuế áp dụng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương. Mức thuế môn bài được quy định bởi HĐND tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Thuế tài sản: Là khoản thuế áp dụng đối với tài sản của doanh nghiệp, bao gồm đất, nhà cửa, phương tiện vận tải, v.v. Mức thuế tài sản được quy định bởi HĐND tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Thuế sử dụng đất: Là khoản thuế áp dụng đối với việc sử dụng đất của doanh nghiệp. Mức thuế sử dụng đất được quy định bởi HĐND tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Phí trước bạ: Là khoản phí áp dụng đối với việc đăng ký mới, đăng ký lại hoặc chuyển quyền sở hữu phương tiện vận tải của doanh nghiệp. Mức phí trước bạ được quy định theo Luật Giao thông đường bộ.

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp cần thực hiện đúng nghĩa vụ kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ thuế sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm một số thông tin hữu ích sau:

 • Website của Tổng cục Thuế: https://www.gdt.gov.vn/
 • Bộ luật Thuế 2019

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn!