Chưa nhiều luật sư chuyên sâu trong các lĩnh vực

41
Sáng 13-10, UBND TP Đà Nẵng, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị tổng kết năm năm thực hiện Luật Luật sư.

Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng hiện có 125 luật sư chính thức. Theo kế hoạch phát triển đến năm 2010, Đà Nẵng phải có 200 luật sư và năm 2020 là 300 luật sư. Ngoài việc mỏng về lực lượng luật sư, hiện nay chất lượng luật sư của Đà Nẵng chưa cao và còn nhiều hạn chế, tồn tại. Các luật sư lớn tuổi có kinh nghiệm nhiều năm hành nghề thì hạn chế về trình độ ngoại ngữ và kiến thức pháp lý quốc tế. Các luật sư trẻ kế cận lại chưa có kinh nghiệm và cũng hạn chế về ngoại ngữ. Các luật sư chuyên sâu trong các lĩnh vực pháp luật chưa nhiều. Luật sư thông thạo pháp luật quốc tế và ngoại ngữ để tham vấn cho các cơ quan, tổ chức trong đàm phán kinh doanh, giải quyết tranh chấp thương mại phục vụ yêu cầu hội nhập quốc tế hiện chỉ có hai người.

LÊ PHI

Theo PLTP