Có được dùng những tình tiết do bị hại trình bày để làm chứng cứ trong vụ án hình sự hay không?

11

Có thể sử dụng những tình tiết do bị hại trình bày để làm chứng cứ trong vụ án hình sự, nhưng cần lưu ý một số điều kiện sau:

1. Tình tiết do bị hại trình bày phải có liên quan đến vụ án.

Điều này có nghĩa là những thông tin mà bị hại cung cấp phải có ý nghĩa quan trọng trong việc làm sáng tỏ vụ án, xác định hành vi phạm tội của bị can, bị cáo, cũng như các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

2. Tình tiết do bị hại trình bày phải có căn cứ xác thực.

Căn cứ xác thực có thể là các tài liệu, chứng cứ khác, hoặc lời khai của những người có liên quan đến vụ án. Ví dụ, bị hại có thể cung cấp thông tin về thời điểm, địa điểm xảy ra vụ án, đặc điểm nhận dạng của hung thủ, phương tiện gây án, v.v.

3. Tình tiết do bị hại trình bày phải được ghi nhận một cách trung thực, khách quan.

Việc ghi nhận thông tin do bị hại cung cấp phải được thực hiện một cách cẩn thận, chính xác, đầy đủ và không thiên vị. Có thể ghi nhận bằng văn bản, hình ảnh, hoặc ghi âm, ghi hình.

4. Tình tiết do bị hại trình bày phải được đánh giá một cách khách quan, toàn diện.

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án cần đánh giá một cách khách quan, toàn diện tất cả các tình tiết do bị hại trình bày, kết hợp với các tài liệu, chứng cứ khác để xác định giá trị và ý nghĩa của những thông tin này trong vụ án.

5. Không được dùng những tình tiết do bị hại trình bày để làm chứng cứ nếu bị hại không thể nói rõ vì sao biết được tình tiết đó.

Điều này có nghĩa là nếu bị hại không thể giải thích được nguồn gốc của thông tin mà họ cung cấp, hoặc không có căn cứ xác thực để chứng minh cho những thông tin đó, thì những thông tin này không được coi là chứng cứ trong vụ án.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng:

  • Bị hại có quyền cung cấp thông tin, trình bày ý kiến về vụ án.
  • Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án có trách nhiệm tiếp nhận, ghi nhận thông tin do bị hại cung cấp.
  • Bị hại có quyền yêu cầu bảo vệ an ninh, tính mạng, sức khỏe, tài sản và danh dự của mình trong quá trình tham gia tố tụng.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc về việc có được sử dụng những tình tiết do bị hại trình bày để làm chứng cứ trong vụ án hình sự hay không!