Tăng thù lao của luật sư

17

Luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự sẽ được tính theo giờ hoặc tính trọn gói theo vụ việc. Mức trần thù lao cho một giờ làm việc tối đa không được vượt quá 0,3 lần mức lương cơ sở, tương đương khoảng 345.000 đồng/giờ (quy định hiện hành là 100.000 đồng).

Đối với những vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu luật sư thì mức thù lao được trả cho một ngày làm việc của luật sư là 0,4 lần mức lương cơ sở, tương đương 460.000 đồng/ngày (mức hiện hành là 120.000 đồng). Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 123 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư có hiệu lực thi hành từ ngày 28-11.

Công ty luật Hưng Nguyên