Bắt đầu bình chọn hãng luật và luật sư tiêu biểu

16

Chương trình bình chọn “Hãng luật & Luật sư tiêu biểu năm 2012” do Bộ Tư pháp tổ chức đã chính thức được công bố vào ngày hôm qua 13/1.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ có công văn 8624/VPCP-TCCV thông báo việc phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý cho Bộ Tư pháp được tổ chức bình chọn danh hiệu “Hãng luật và Luật sư tiêu biểu” được Bộ Tư pháp phê duyệt ngày 21/10/2011.

Ngày 06/1/2012, bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có quyết định số 37/QĐ-BTP về việc thành lập ban tổ chức bình chọn danh hiệu “Hãng luật và Luật sư tiêu biểu” để tổ chức thực hiện đề án trong năm 2012.

Theo đó, Bộ Tư pháp giao cho tổng biên tập báo Pháp luật Việt Nam giữ vai trò trưởng ban tổ chức để tổ chức thực hiện bình chọn danh hiệu “Hãng luật và Luật sư tiêu biểu”.

Việc bình chọn danh hiệu “Hãng luật và Luật sư tiêu biểu” là nhằm lựa chọn và tôn vinh các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư có hoạt động hiệu quả, tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và sử dụng nghề nghiệp xây dựng và phát triển xã hội; góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu của các hãng luật và luật sư; quảng bá vị trí, vai trò của đội ngũ luật sư đối với xã hội, đối với việc phát triển kinh tế và sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Theo đề án đã được bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, năm 2012, ban tổ chức sẽ lựa chọn và tôn vinh các danh hiệu sau: “Hãng luật tiểu biểu”,  “Luật sư tiêu biểu”, “Luật sư vì cộng đồng”, “Cống hiến cho nghề luật sư”, “Luật sư Việt Nam triển vọng”.

Ngoài ra, ban tổ chức sẽ bình chọn và trao tặng danh hiệu “Vụ việc tiêu biểu” cho những vụ việc nổi bật, tạo sự đột phá trong công tác xây dựng và áp dụng pháp luật, có sức lan tỏa và có tác động mạnh mẽ trong dư luận và cộng đồng, khích lệ tinh thần thượng tôn pháp luật và bảo vệ pháp chế trong xây dựng và áp dụng pháp luật.

Hồ Khởi ( theo nguoi – dua- tin)