Dịch vụ làm sổ đỏ cho đất vành đai giao thông của Công ty luật Hưng Nguyên

33

Thủ tục làm giấy chứng nhận sử dụng đất (GCNĐT) cho đất vành đai giao thông

Lưu ý: Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025, quy định về GCNĐT cho đất vành đai giao thông có thể thay đổi so với thông tin dưới đây. Do đó, bạn nên cập nhật thông tin mới nhất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tham khảo ý kiến luật sư để đảm bảo tính chính xác.

Dưới đây là thông tin về thủ tục làm GCNĐT cho đất vành đai giao thông theo quy định hiện hành:

1. Hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp GCNĐT theo mẫu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
 • Sơ đồ thửa đất do cơ quan đo đạc bản đồ lập hoặc bản vẽ thửa đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.
 • Giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất (hợp đồng mua bán, giao đất, thừa kế, v.v.).
 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng đất (nếu có).
 • Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

2. Nơi nộp hồ sơ:

Hồ sơ được nộp tại Phòng Đăng ký đất đai thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thửa đất.

3. Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ.
 • Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
 • Bước 3: Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ chuyển hồ sơ đến cơ quan đo đạc bản đồ để lập hoặc xác nhận sơ đồ thửa đất.
 • Bước 4: Cơ quan đo đạc bản đồ lập hoặc xác nhận sơ đồ thửa đất và trả lại hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
 • Bước 5: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thẩm tra hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để xem xét, quyết định.
 • Bước 6: Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định cấp GCNĐT.
 • Bước 7: Ủy ban nhân dân cấp xã cấp GCNĐT cho người sử dụng đất.

4. Thời hạn giải quyết:

 • Trường hợp cấp GCNĐT lần đầu: Trong vòng 15 ngày làm việc.
 • Trường hợp cấp GCNĐT thay đổi nội dung đã ghi trên GCNĐT: Trong vòng 10 ngày làm việc.

5. Mức phí:

Mức phí cấp GCNĐT được quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ về giá dịch vụ hành chính công liên quan đến đất đai.

Lưu ý:

 • Người sử dụng đất phải có trách nhiệm bảo quản GCNĐT và các giấy tờ liên quan.
 • Khi GCNĐT bị mất, hỏng hoặc thay đổi nội dung, người sử dụng đất phải làm thủ tục đề nghị cấp lại, cấp đổi hoặc xác nhận GCNĐT.

Hy vọng những thông tin trên hữu ích cho bạn!