Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh cho công ty chuyển phát nhanh

44

Lưu ý: Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh cho công ty chuyển phát nhanh theo quy định mới nhất của Luật Đất đai 2024 có một số thay đổi so với trước đây.

Dưới đây là các bước thay đổi giấy phép kinh doanh cho công ty chuyển phát nhanh theo quy định mới nhất:

1. Chuẩn bị hồ sơ:

 • Đơn đề nghị thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh (theo mẫu quy định).
 • Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh còn hiệu lực.
 • Giấy tờ chứng minh sự thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng).
 • Giấy tờ chứng minh nộp thuế, phí liên quan đến Đăng ký kinh doanh (nếu có).

Đối với từng trường hợp thay đổi cụ thể, sẽ có thêm một số giấy tờ cần thiết khác.

Ví dụ:

 • Thay đổi tên doanh nghiệp: Giấy tờ chứng minh tên mới của doanh nghiệp (bản sao có công chứng).
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính: Giấy tờ chứng minh địa chỉ mới của trụ sở chính (bản sao có công chứng).
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh: Giấy tờ chứng minh ngành nghề kinh doanh mới (bản sao có công chứng).
 • Thay đổi vốn điều lệ: Giấy tờ chứng minh vốn điều lệ mới (bản sao có công chứng).
 • Thay đổi thành viên doanh nghiệp: Giấy tờ chứng minh thành viên mới của doanh nghiệp (bản sao có công chứng).
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật: Giấy tờ chứng minh người đại diện theo pháp luật mới (bản sao có công chứng).

2. Nộp hồ sơ:

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã đăng ký kinh doanh.

3. Thẩm tra hồ sơ:

 • Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm tra hồ sơ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
 • Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới cho doanh nghiệp.
 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết lý do và yêu cầu bổ sung hồ sơ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo.

4. Nhận Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới:

 • Sau khi được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận Giấy chứng nhận.

Lưu ý:

 • Do Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025, nên đối với các trường hợp nộp hồ sơ trước ngày 01/01/2025, sẽ được xem xét, giải quyết theo quy định của Luật Đất đai 2013.
 • Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên liên hệ với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm một số thông tin hữu ích sau:

 • Website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: http://mpi.gov.vn/
 • Website của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/auth/Public/LogOn.aspx?ReturnUrl=%2Fonline%2Fdefault.aspx

Hy vọng những thông tin trên hữu ích cho bạn!