Sang tên sổ đỏ ở đâu? Thời gian sang tên sổ đỏ bao lâu?

42

Sổ đỏ là từ thường dùng để gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sổ đỏ có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo và công nhận quyền hợp pháp của chủ sở hữu đó trên diện tích mảnh đất được cấp giấy. Vậy làm thủ tục sang tên sổ đỏ ở đâu? Thời gian làm thủ tục sang tên sổ đỏ mất bao nhiêu lâu?

MỤC LỤC

1. Sổ đỏ là gì?

2. Sang tên sổ đỏ ở đâu?

3. Thời gian làm thủ tục sang tên sổ đỏ mất bao nhiêu lâu?

4. Chi phí làm thủ tục sang tên sổ đỏ mất bao nhiêu tiền?

5. Các mốc thời gian người dân phải nhớ khi sang tên sổ đỏ:

Căn cứ pháp lý:

1. Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ còn được gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố cấp cho người sử dụng đất như đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất ở vùng nông thôn, đất làm muối, đất lâm nghiệp, đất trồng cây hàng năm,… Luật đất đai 2013 quy định cụ thể như sau:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.”

2. Sang tên sổ đỏ ở đâu?

Sang tên sổ đỏ gồm có bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng

– Bên chuyển nhượng (sau đây gọi là bên bán) có nghĩa vụ chuyển quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng (sau đây gọi là bên mua) (quyền sử dụng đất được ghi nhận trong Sổ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên khi bán phải chuyển qua cho bên mua);

– Bên nhận chuyển nhượng (bên mua) có nghĩa vụ thanh toán tiền cho bên bán.

Ngoài ra, trong hợp đồng các bên được phép thỏa thuận ai là người thực hiện việc sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chỉ khi Sổ đỏ được sang tên thì người mua mới là người có quyền sử dụng đất và được pháp luật công nhận, bảo vệ.

Hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để Ủy ban nhân dân xã xác nhận đây là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch; chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi thì được công nhận quyền sử dụng đất hoặc Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện. (khoản 4 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn luật đất đai và Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai).

“Văn phòng đăng ký đất đai có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp được ủy quyền theo quy định; xây dựng, quản lý, cập nhật, đo đạc, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và thực hiện các dịch vụ khác trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật”

Như vậy, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sang tên sổ đồ thì nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất hoặc có thể nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

3. Thời gian làm thủ tục sang tên sổ đỏ mất bao nhiêu lâu?

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai năm 2013, trường hợp thửa đất đã có Giấy chứng nhận mà người sử dụng đất chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phải đăng ký biến động (còn gọi là sang tên Sổ đỏ).

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian cơ quan Nhà nước thực hiện thủ tục đăng ký khi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Như vậy, thời gian mà cơ quan đăng ký đất đai thực hiện thủ tục đăng ký sang tên khi người sử dụng đất chuyển nhượng, tặng cho nhà đất không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Khoản 10 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định hồ sơ hợp lệ là hồ sơ mà:

– Có đủ thành phần hồ sơ để thực hiện thủ tục theo quy định.

– Nội dung kê khai trong các giấy tờ phải đầy đủ.

– Nội dung kê khai giữa các giấy tờ phải bảo đảm thống nhất.

Lưu ý:

– Thời gian 10 ngày trên không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

– Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian tối đa không quá 20 ngày.

4. Chi phí làm thủ tục sang tên sổ đỏ mất bao nhiêu tiền?

Thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 12/2015/NĐ-CP, thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng.

Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được xác định như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng x Thuế suất 2%

Lệ phí công chứng

Căn cứ theo khoản 2 mục b Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC phí công chứng hợp đồng mua bán nhà đất được tính như sau:

– Dưới 50 triệu đồng: 50 nghìn đồng

– Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng: 100 nghìn đồng

– Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng: 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

– Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng: 01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng

– Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng: 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng

– Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ: 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng

– Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng: 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng

– Trên 100 tỷ đồng: 32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

5. Các mốc thời gian người dân phải nhớ khi sang tên sổ đỏ:

Thời hạn phải sang tên sổ đỏ

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai năm 2013, đối với thửa đất đã có sổ đỏ phải sang tên.

Còn theo khoản 6 Điều 95 Luật đất đai năm 2013, trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực; nếu chuyển nhượng nhưng không đăng ký sang tên sẽ bị phạt tiền.

Thời hạn khai, nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ

Căn cứ khoản 5 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà đất như sau:

Nếu hợp đồng chuyển nhượng không có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực.

Nếu hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là thời điểm làm thủ tục đăng ký sang tên.

Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí cùng với thời điểm thực hiện thủ tục đăng ký sang tên.

Thời hạn nộp lệ phí trước bạ tối đa là 30 ngày kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của cơ quan thuế.

Thời gian thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ

Căn cứ khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian mà cơ quan đăng ký đất đai thực hiện thủ tục đăng ký sang tên khi chuyển nhượng, tặng cho nhà đất là không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

Không quá 20 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Bài viết trên luật Hưng Nguyên đã gửi tới bạn đọc chi tiết về vấn đề Sang tên sổ đỏ ở đâu? Thời gian sang tên sổ đỏ bao lâu?. Trong bài viết có mục nào chưa hiểu hay bạn đọc có bất kỳ thắc mắc về vấn đề pháp lý có thể liên hệ qua số tổng đài: 0987 756 263 và liên hệ qua địa chỉ email: congtyluathungnguyen@gmail.com hoặc đến trực tiếp trụ sở của công ty tại địa chỉ: số nhà 14, tòa nhà N2, ngõ 90, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội để được hỗ trợ cụ thể. Bằng đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực pháp lý, luật Hưng Nguyên cam kết sẽ đưa đến dịch vụ pháp lý tốt nhất và đem đến sự hài lòng nhất từ khách hàng. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi chi tiết bài viết.

Căn cứ pháp lý:

– Luật đất đai 2013;

– Luật nhà ở năm 2014.

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai

– Thông tư số 24/2013/TT-BTNMT quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

– Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai