Archives for nông nghiệp việt nam 2008

Văn bản quy phạm pháp luật về Nông nghiệp

Văn bản quy phạm pháp luật về  Nông nghiệp Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 70/2011/QĐ-TTG 13/12/2011 Ban hành Quy định về một số cơ chế, chính sách hợp tác nông nghiệp với các nước châu Phi giai đoạn 2012 – 2020 82/2011/TT-BNNPTNT 08/12/2011 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được…