Văn bản quy phạm pháp luật về Nông nghiệp

52

Văn bản quy phạm pháp luật về  Nông nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
70/2011/QĐ-TTG 13/12/2011 Ban hành Quy định về một số cơ chế, chính sách hợp tác nông nghiệp với các nước châu Phi giai đoạn 2012 – 2020
82/2011/TT-BNNPTNT 08/12/2011 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”
65/2011/QĐ-TTG 02/12/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản
81/2011/TT-BNNPTNT 01/12/2011 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 36 Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT  ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP  ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi
108/2011/NĐ-CP 30/11/2011 Sửa đổi một số điều Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
79/2011/TT-BNNPTNT 14/11/2011 Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật
77/2011/TT-BNNPTNT 04/11/2011 Ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học,  vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam
75/2011/TT-BNNPTNT 31/10/2011 Quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
74/2011/TT-BNNPTNT 31/10/2011 Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn
98/2011/NĐ-CP 26/10/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp
73/2011/TT-BNNPTNT 26/10/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 36/2011/TT-BNNPTNT  ngày 20/5 2011 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng,  hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
30/2011/QĐ-UBND 26/10/2011 Về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, đất nông nghiệp; Hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
72/2011/TT-BNNPTNT 25/10/2011 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi
71/2011/TT-BNNPTNT 25/10/2011 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thú y
70/2011/TT-BNNPTNT 24/10/2011 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 về hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ; Thông tư số 87/2009/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 12 năm 2009 về hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự nhiên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
67/2011/TT-BNNPTNT 17/10/2011 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng
64/2011/TT-BNNPTNT 04/10/2011 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”
62/2011/TT-BNNPTNT 14/09/2011 Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung thức ăn thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam
61/2011/TT-BNNPTNT 12/09/2011 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi
59/2011/TT-BNNPTNT 30/08/2011 Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
58/2011/TT-BNNPTNT 24/08/2011 Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam”
57/2011/TT-BNNPTNT 23/08/2011 Bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2006/QĐ–BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y
11/2011/QĐ-UBND 08/08/2011 Ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau
54/2011/TT-BNNPTNT 03/08/2011 Yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm Nông lâm thủy sản và muối
53/2011/TT-BNNPTNT 02/08/2011 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản
52/2011/TT-BNNPTNT 28/07/2011 Qui định các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi
51/2011/TT-BNNPTNT 27/07/2011 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”
48/2011/QĐ-UBND 27/07/2011 Ban hành Quy định về chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
48/2011/TT-BNNPTNT 05/07/2011 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng
53/2011/NĐ-CP 01/07/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
46/2011/TT-BNNPTNT 27/06/2011 Quy định về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều
45/2011/TT-BNNPTNT 24/06/2011 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng giống cây trồng
31/2011/QĐ-UBND 22/06/2011 Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Hoa Đà Lạt
36/2011/QĐ-UBND 10/06/2011 Ban hành Quy định về Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2015
43/2011/TT-BNNPTNT 07/06/2011 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi
42/2011/TT-BNNPTNT 06/06/2011 Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
41/2011/TT-BNNPTNT 02/06/2011 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”
40/2011/TT-BNNPTNT 27/05/2011 Quy định năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi
39/2011/TT-BNNPTNT 24/05/2011 Hướng dẫn xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết về di dân tái định cư và tổ chức phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm vùng tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện
38/2011/TT-BNNPTNT 23/05/2011 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông
36/2011/TT-BNNPTNT 20/05/2011 Về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
17/CT-UBND 17/05/2011 Về việc triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011
16/CT-UBND 17/05/2011 Về việc chủ động chăm sóc, thu hoạch lúa vụ Đông – Xuân 2010-2011 và chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất Hè – Thu
65/2011/TT-BTC 16/05/2011 Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thuỷ sản
09/CT-UBND 10/05/2011 Về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản thời điểm 01/7/2011 trên địa bàn thành phố Hà Nội
33/2011/TT-BNNPTNT 06/05/2011 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y
32/2011/TT-BNNPTNT 21/04/2011 Ban hành danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam
31/2011/TT-BNNPTNT 21/04/2011 Ban hành danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.
30/2011/TT-BNNPTNT 20/04/2011 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”
29/2011/TT-BNNPTNT 15/04/2011 Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam