Thay đăng ký kinh doanh: Thêm hoặc rút ngành nghề đăng ký kinh doanh

42

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 khi doanh nghiệp dự định thay đổi, bổ sung thêm hoặc rút ngành nghề đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải thông báo lên Cơ quan Đăng ký kinh doanh. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ Cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho doanh nghiệp. Hồ sơ gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

– Biên bản họp hội đồng thành viên/hội đồng cổ đông của Công ty TNHH hai thành viên hoặc Công ty Cổ phần.

– Quyết định của hội đồng thành viên/hội đồng cổ đông đối với Công ty TNHH hai thành viên và Công ty cổ phần. Đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc Công ty TNHH một thành viên thì Quyết định của chủ sở hữu Công ty trong đó ghi rõ việc bổ sung thêm hoặc bớt ngành nghề kinh doanh.

– Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

– Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ thời điểm hồ sơ hợp lệ

Quý khách có nhu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý đối với thủ tục hành chính trên vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN

Địa chỉ: Nhà số 14N2 ngõ 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.8585 7869         Mobile: 098 775 6263

Email: congtyluathungnguyen@gmail.com                   website: http://dichvutuvanluat.com