Thay đổi đăng ký kinh doanh: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

63

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty:

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2014  thì doanh nghiệp thay đổi trụ sở chính phải thông báo cho cơ quan Đăng ký kinh doanh, đồng thời doanh nghiệp sẽ được cấp lại giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động (hay thường gọi là giấy đăng ký kinh doanh). Hồ sơ gồm:

– Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh (trong đó ghi rõ địa chỉ trụ sở chính hiện tại và địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến).

– Biên bản họp hội đồng thành viên/hội đồng cổ đông về việc thay đổi đăng ký kinh doanh.

– Quyết định của hội đồng thành viên/hội đồng cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty (công ty TNHH một thành viên) về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động.

– Tài liệu chứng minh trụ sở mới  kèm theo (nếu có).

Quý khách có nhu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN

Địa chỉ: Nhà số 14N2 ngõ 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.8585 7869           Mobile: 098 775 6263

Email: congtyluathungnguyen@gmail.com          website: http://dichvutuvanluat.com