Thủ tục thành lập Công ty cổ phần

30

Thành lập Công ty Cổ phần.

Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân số lượng tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập Công ty cổ phần gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

– Điều lệ Công ty

– Danh sách cổ đông sáng lập Công ty

– Bản sao chứng thực một trong các giấy tờ tủy thân như CMND, Hộ chiếu, Thẻ Căn cước công dân.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

– Thời gian giải quyết là 03 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN

Địa chỉ: Nhà số 14N2 ngõ 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.8585 7869            Hotline: 098 775 6263

email: congtyluathungnguyen@gmail.com             Website: http://dichvutuvanluat.com