Thủ tục thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên

22

Thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Theo luật doanh nghiệp 2014 Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ tối thiểu 2 thành viên góp vốn và tối đa không quá 50 người. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát, trường hợp có dưới 11 thành viên có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị của công ty.

Hồ sơ thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên gồm:

– Đơn đăng ký doanh nghiệp

– Điều lệ Công ty

– Danh sách thành viên sáng lập

– Bản sao chứng thực một trong các Giấy tờ tùy thân như CMND, hộ chiếu, thẻ Căn cước công dân.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

– Thời gian giải quyết : 03 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN

Địa chỉ: Nhà số 14N2 ngõ 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.8585 7869            Hotline: 098 775 6263

email: congtyluathungnguyen@gmail.com             Website: http://dichvutuvanluat.com