Tổ chức bình chọn Danh hiệu Hãng luật và Luật sư tiêu biểu

46

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý tổ chức bình chọn và tôn vinh Danh hiệu Hãng luật và Luật sư tiêu biểu

Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và công cụ, Văn phòng Chính phủ cho biết, theo dự kiến chương trình bình chọn trên sẽ được tổ chức vào năm 2012 do Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện

Mục đích của chương trình là lựa chọn và tôn vinh các tổ chức hành nghề luật, luật sư có hoạt động hiệu quả, tuân thủ pháp luật, có đạo đức nghề nghiệp xây dựng và phát triển xã hội.

Đồng thời, chương trình cũng góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu của các hãng luật, luật sư.

Được biết, trong chương trình bình chọn danh hiệu “Hãng luật và Luật sư của năm” lần thứ I năm 2010, 10 tổ chức hành nghề luật sư đã được nhận danh hiệu “Hãng luật của năm”; 5 luật sư tiêu biểu đã nhận được danh hiệu “Luật sư của năm” và 5 vụ việc tiêu biểu đã nhận được danh hiệu “Vụ việc của năm”.

Quốc Hà