Luật kinh doanh phần lớn có vấn đề

42

Luật sư tư vấn – Báo cáo tổng hợp rà soát pháp luật kinh doanh do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố sáng nay (30/11) cho thấy, hầu hết 16 luật liên quan đến môi trường kinh doanh ở Việt Nam đều được phát hiện là “có vấn đề”.

Báo cáo do Đại sứ quán Anh tại Hà Nội, và Bộ Phát triển Quốc tế Anh tài trợ, đề cập đến những vấn đề lớn đang gây cản trở cho hoạt động của doanh nghiệp, và đánh giá cụ thể đối với 16 luật và kiến nghị sửa đổi các quy định pháp luật hiện hành theo các tiêu chí minh bạch, thống nhất, hợp lý và khả thi.

Theo thống kê, trong tổng số 683 quy định được đánh giá, có 206 quy định chưa đạt tiêu chí minh bạch, 243 quy định chưa đạt tiêu chí hợp lý, 149 quy định chưa đạt tiêu chí thống nhất, 85 quy định chưa đạt tiêu chí khả thi.

Ở cả 16 luật đều có các quy định chưa đạt một hoặc hơn một trong số bốn tiêu chí nêu trên, chỉ có Luật thuế thu nhập doanh nghiệp là không có quy định nào vi phạm tiêu chí thống nhất.

Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI kiêm Chủ tịch Hội đồng các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam nói: “Báo cáo này là tài liệu thiết thực không chỉ cho các bộ, ngành, các cơ quan quản lý nhà nước khác, các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học mà còn cho các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp”.

VCCI cho biết sẽ đề nghị Quốc hội đưa báo cáo này vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh, hoặc ban hành một đạo luật sửa đổi, bổ sung các vướng mắc liên quan đến doanh nghiệp, đến môi trường đầu tư, kinh doanh liên quan.

Bên cạnh đó, VCCI cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo cho các bộ, ngành liên quan tham khảo, tiếp thu các kết quả rà soát, các khuyến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, đề xuất với Chính phủ để đề nghị Quốc hội bổ sung việc sửa đổi, ban hành mới các luật

Ngoài ra, VCCI cũng đề nghị các Bộ, ngành tham khảo, tiếp thu các khuyến nghị kết quả rà soát của báo cáo này, sớm sửa đổi, bổ sung những văn bản thuộc thẩm quyền, nhằm tháo gỡ những khó khăn, ách tắc trước mắt cho các doanh nghiệp.

VCCI cho biết sẽ đề xuất sẽ phối hợp với các cơ quan nhà nước hữu quan quan tiếp tục rà soát các quy định pháp luật hiện hành đang vướng mắc, cản trở đến môi trường kinh doanh như các luật như Luật phá sản, Luật nhà ở, Luật chứng khoán, Luật công chứng, Luật luật sư, Luật thi hành án dân sự, Pháp lệnh ngoại hối…

Báo cáo tổng hợp rà soát 16 Luật là: Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật thương mại, Bộ luật dân sự, Luật đất đai, Luật kinh doanh bất động sản, Luật xây dựng, Luậtt đấu thầu, Luật sở hữu trí tuệ, Luật quản lý thuế, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật kế toán, Luật hải quan, Bộ luật hàng hải Việt Nam, Luật bảo vệ môi trường và khoảng 200 văn bản hướng dẫn các Luật này