Văn bản quy phạm Luật Đầu tư

53

Văn bản quy phạm Luật Đầu tư

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
203 /2011/TT-BTC 30/12/2011 Về việc hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên theo Quyết định số 75/2010/QĐ-TTg ngày 29/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ
199 /2011/TT-BTC 30/12/2011 Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng
46 /2011/TT-BTNMT 26/12/2011 Quy định về bảo vệ môi trường làng nghề
192 /2011/TT-BTC 26/12/2011 Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
193 /2011/TT-BTC 23/12/2011 Hướng dẫn quản lý tài chính, giải ngân đối với các chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn Quỹ OPEC về Phát triển quốc tế (OFID)
65 /2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT 22/12/2011 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú
45 /2011/TT-BYT 21/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1570/2000/QĐ-BYT ngày 22/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc”; Quyết định số 2701/2001/QĐ-BYT ngày 29/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”; Thông tư số 06/2004/TT-BYT ngày 28/5/2004 hướng dẫn sản xuất gia công thuốc; Quyết định 3886/2004/QĐ-BYT ngày 13/11/2004 của Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới; Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin quảng cáo thuốc; Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế quy định về đăng ký thuốc; Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc
38 /2011/TT-BLĐTBXH 21/12/2011 Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề:  Sản xuất và chế biến – Công nghệ kỹ thuật – Máy tính và công nghệ  thông tin – Dịch vụ vận tải – Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân
42 /2011/TT-BCT 19/12/2011 Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện
41 /2011/TT-BCT 16/12/2011 Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hoá lỏng
181 /2011/TTLT-BTC- BLĐTBXH 15/12/2011 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015
84 /2011/TT-BNNPTNT 12/12/2011 Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
33 /2011/TT- BKHCN 09/12/2011 Hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận doanh nghiệp  thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
177 /2011/TT-BTC 06/12/2011 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
176 /2011/TT-BTC 06/12/2011 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng
175 /2011/TT-BTC 05/12/2011 Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
172 /2011/TT-BTC 01/12/2011 Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình lâm sinh thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
35 /2011/QĐ-UBND 28/11/2011 Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
35 /2011/TT-BLĐTBXH 28/11/2011 Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
170 /2011/TT-BTC 25/11/2011 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh
20 /2011/TTLT-BTP-BTNMT 18/11/2011 Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
167 /2011/TT-BTC 18/11/2011 Hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch, thanh toán vốn sự nghiệp kinh tế đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện nhiệm vụ công ích  trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt Quốc gia do Nhà nước đầu tư
55 /2011/TT- BGTVT 17/11/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định công nhận và quản lý hoạt động  phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông” ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGTVT ngày 21/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
166 /2011/TT-BTC 17/11/2011 Quy định về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị dự án và kinh phí hoạt động  của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý các dự án; một số chỉ tiêu tài chính của hợp đồng dự án; điều kiện và phương thức  thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao; quyết toán giá trị công trình dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Xây dựng – Chuyển giao.
164 /2011/TT-BTC 17/11/2011 Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
160 /2011/TT-BTC 16/11/2011 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2007/TT-BTC ngày 08/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục; trích lập và sử dụng nguồn kinh phí được trích 2% trên số tiền thực nộp  vào Ngân sách nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện
159 /2011/TT-BTC 16/11/2011 Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Sơn La
79 /2011/TT-BNNPTNT 14/11/2011 Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật
41 /2011/TT-BYT 14/11/2011 Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
157 /2011/TT-BTC 14/11/2011 Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế
78 /2011/TT-BNNPTNT 11/11/2011 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng
154 /2011/TT-BTC 11/11/2011 Hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 4/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.
153 /2011/TT-BTC 11/11/2011 Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
151 /2011/TT-BTC 10/11/2011 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng  phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tuyến tránh Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
34 /2011/QĐ-UBND 09/11/2011 Về việc ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận
54 /2011/TT- BGTVT 08/11/2011 Quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải
13 /2011/TT-BVHTTDL 07/11/2011 Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
31 /2011/TT-BLĐTBXH 03/11/2011 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP  ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều  của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ  quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
39 /2011/QĐ-UBND 01/11/2011 Ban hành Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
27 /2011/QĐ-UBND 01/11/2011 Về việc quy định giá bồi thường cây trồng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
32 /2011/QĐ-UBND 31/10/2011 Ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo Giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
30 /2011/TT-BTTTT 31/10/2011 Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm,  hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
27 /2011/QĐ-UBND 31/10/2011 Ban hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13 /2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT 28/10/2011 Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới
48 /2011/QĐ-UBND 26/10/2011 Về việc Ban hành hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tăng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
37 /2011/TT-BYT 26/10/2011 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh
30 /2011/TT-BLĐTBXH 26/10/2011 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
146 /2011/TT-BTC 26/10/2011 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Ngân sách và Tài chính xã ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
29 /2011/QĐ-UBND 25/10/2011 Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Khánh Hòa
69 /2011/TT-BNNPTNT 21/10/2011 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ