Văn bản quy phạm Luật Xây dựng

11

Văn bản quy phạm Luật Xây dựng

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
46/2010/QĐ-UBND 14/10/2010 Về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 19/4/2007 của UBND tỉnh BR-VT về việc ủy quyền cho Sở Xây dựngcấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh BR-VT theo quy định của Luật Xây dựng
85/2009/NĐ-CP 15/10/2009 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
58/2008/NĐ-CP 05/05/2008 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
180/2007/NĐ-CP 07/12/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị
49/2007/QĐ-TTG 11/04/2007 Về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng
111/2006/NĐ-CP 29/09/2006 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
39/2005/QĐ-TTG 28/02/2005 QĐ hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng
8/2004/CT-TTG 08/03/2004 Chỉ thị về triển khai thi hành Luật Xây dựng
16/2003/QH11 10/12/2003 Luật Xây dựng