Archives for văn bản luật

Luật Xuất bản (sửa đổi)

QUỐC HỘI _________________ Luật số: 12/2008/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XUẤT BẢN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi,…

Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc thu thập, quản lý, cung cấp và sử dụng số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật

Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Công an-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao-Tòa án nhân dân tối cao : Hướng dẫn việc thu thập, quản lý, cung cấp và sử dụng số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG…

Văn bản mới của bộ kế hoạch và đầu tư

Văn bản mới của bộ kế hoạch và đầu tư Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu 48/NQ-CP 04/04/2013 Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2013 02/2013/TT-BKHĐT 27/03/2013 Thông tư số 02/2013/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 03…

Luật sư tư vấn giới thiệu văn bản luật của Bộ công an

TT Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng văn bản 1 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (28/2013/NĐ-CP) ND28_2013.doc 04/04/2013 Còn hiệu lực 2 Thông tư quy định về trình tự thực hiện khi cán bộ Công an nhân dân nghỉ…

1 2 3 4