Luật sư tư vấn giới thiệu văn bản luật của Bộ công an

56
TT Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng văn bản
1
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (28/2013/NĐ-CP)
04/04/2013 Còn hiệu lực
2
Thông tư quy định về trình tự thực hiện khi cán bộ Công an nhân dân nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí (16/2013/TT-BCA)
Thay thế cho văn bản Thông tư 15/2008/TT-BCA ngày 01/9/2008 của Bộ Công an hướng dẫn về trình tự giải quyết chế độ hưu trí đối với cán bộ Công an nhân dân
15/03/2013 Còn hiệu lực
3
Thông tư liên tịch: Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao, tiếp tục thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù (01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC)
04/03/2013 Còn hiệu lực
4
Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/10/2010 và Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-Cp quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (11/2013/TT-BCA)
01/03/2013 Còn hiệu lực
5
Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe (12/2013/TT-BCA)
01/03/2013 Còn hiệu lực
6
Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 90/2010/NĐ-CP ngày 18/8/2010 quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (10/2013/TT-BCA)
22/02/2013 Còn hiệu lực
7
Nghị định: Quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân (18/2013/NĐ-CP)
21/02/2013 Còn hiệu lực
8
Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân (07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC)
06/02/2013 Còn hiệu lực
9
Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động của Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh, trật tự (08/2013/TT-BCA)
Thay thế cho văn bản Quyết định số 1561/2006/QĐ-BCA(C11) ngày 12/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Công an phụ trách xã về an ninh, trật tự
01/02/2013 Còn hiệu lực
10
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC (07/2013/TT-BCA)
30/01/2013 Còn hiệu lực
11
Thông tư quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường sắt của Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (06/2013/TT-BCA)
Thay thế cho văn bản Quyết định số 19/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 05/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường sắt
29/01/2013 Còn hiệu lực
12
Thông tư quy định việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong Công an nhân dân (04/2013/TT-BCA)
11/01/2013 Còn hiệu lực
13
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người(09/2013/NĐ-CP)
11/01/2013 Còn hiệu lực
14
Thông tư về việc ban hành, hướng dẫn sử dụng và quản lý các loại mẫu giấy tờ liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh (02/2013/TT-BCA)
05/01/2013 Còn hiệu lực
15
Thông tư bổ sung Khoản 4 vào Điều 5 Thông tư số 41/2012/TT-BCA ngày 11/7/2012 của Bộ Công an quy định về tổ chức thực hiện các dự án phát triển nhà ở dành cho cán bộ Công an (05/2013/TT-BCA)
03/01/2013 Còn hiệu lực

Công ty luật Hưng Nguyên