Ai là người đứng tên trên sổ đỏ khi người để lại di sản đã chết?

11

Dưới đây là bài viết liên quan đến nội dung Ai là người đứng tên trên sổ đỏ khi người để lại di sản đã chết? Mời quý bạn đọc tham khảo để biết thêm thông tin chi tiết.

MỤC LỤC BÀI VIẾT

1. Người đứng tên trên sổ đỏ khi người để lại di sản chết nhưng chưa được cấp sổ.

2. Ai đứng tên trên sổ đỏ khi người để lại di sản chết mất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

3. Thủ tục khai nhận di sản thừa kế trong trường hợp mất sổ đỏ.

1. Người đứng tên trên sổ đỏ khi người để lại di sản chết nhưng chưa được cấp sổ

Theo quy định tại khoản 4 của điều 5 trong Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, trong trường hợp có nhiều người được thừa kế quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, nhưng chưa có văn bản thỏa thuận phân chia thừa kế và yêu cầu cấp một Giấy chứng nhận cho người đại diện đối với toàn bộ diện tích đất và tài sản gắn liền với đất để thừa kế, thì cấp một Giấy chứng nhận cho người đại diện đó. Văn bản thỏa thuận phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. Trên Giấy chứng nhận, thông tin của người đại diện sẽ được ghi theo quy định tại Khoản 1 của Điều này, và dòng tiếp theo sẽ ghi “Là người đại diện của những người được thừa kế gồm:… (ghi lần lượt tên của những người được thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất).”

Do đó, những người thừa kế cần thực hiện các bước sau:

– Lập văn bản thỏa thuận ủy quyền: Trước hết, người thừa kế cần lập văn bản thỏa thuận ủy quyền cho người đại diện. Trong văn bản này, họ cần xác định rõ quyền và trách nhiệm của người đại diện, cũng như các điều kiện và điều khoản liên quan.

– Công chứng hoặc chứng thực văn bản: Sau khi lập văn bản thỏa thuận, cần công chứng hoặc chứng thực văn bản tại cơ quan công chứng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều này đảm bảo tính pháp lý và hiệu lực của văn bản.

– Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Sau khi hoàn thành các bước trên, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đại diện. Điều này thường đòi hỏi việc nộp các tài liệu liên quan và tuân thủ các quy định pháp luật.

– Thủ tục khai nhận và phân chia di sản: Cuối cùng, các đồng thừa kế phải tiến hành thủ tục khai nhận và phân chia di sản theo quy định của pháp luật. Điều này bao gồm việc xác định và chia tách tài sản, nợ nần, và các quyền lợi khác theo tỷ lệ quy định.

Trong quá trình này, việc tuân thủ đúng các quy định pháp luật và làm đúng các thủ tục là rất quan trọng để đảm bảo tính pháp lý và tránh xung đột trong quản lý và sử dụng tài sản thừa kế.

Trong trường hợp người để lại di sản chết không có di chúc thì những người thừa kế được xác định theo quy định tại Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau: Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: vợ, chồng, cha ruột, mẹ ruột, cha nuôi, mẹ nuôi, con ruột, con nuôi của người đã qua đời. Hàng thừa kế thứ hai bao gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người đã qua đời; cũng như cháu ruột của người đã qua đời nếu người đó là ông nội, bà nội, ông ngoại hoặc bà ngoại. Hàng thừa kế thứ ba bao gồm: cụ nội, cụ ngoại của người đã qua đời; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người đã qua đời; cũng như cháu ruột của người đã qua đời nếu người đó là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; và chắt ruột của người đã qua đời nếu người đó là cụ nội hoặc cụ ngoại. Những người này sẽ lập văn bản thỏa thuận có công chứng, chứng thực để cử người đại diện ghi tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó sẽ có quyền thỏa thuận phân chia di sản do người chết để lại.

2. Ai đứng tên trên sổ đỏ khi người để lại di sản chết mất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo quy định tại điểm k của khoản 1 Điều 99 của Luật Đất đai 2013, Nhà nước có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất khi Người sử dụng đất yêu cầu cấp lại do sổ đỏ đã bị mất. Để tiến hành thủ tục cấp lại sổ đỏ, Người thừa kế cần được công nhận là người sử dụng đất đối với lô đất đó, tức là phải xác lập quyền tài sản đối với di sản thừa kế, trong trường hợp này là quyền sử dụng đất đối với lô đất, thông qua việc khai nhận di sản thừa kế theo Điều 58 của Luật Công chứng năm 2014 hoặc thỏa thuận phân chia di sản thừa kế theo Điều 57 của Luật Công chứng năm 2014.

Do đó, những người thừa kế theo quy định pháp luật có thể thực hiện việc nhận thừa kế thông qua hai loại văn bản sau:

– Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế: Trong trường hợp các người thừa kế muốn phân chia di sản theo ý muốn của mình, họ có thể lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Văn bản này thường được công chứng để có tính pháp lý và hiệu lực chính thức. Trong văn bản này, các người thừa kế có thể quyết định về việc tặng toàn bộ hoặc một phần di sản mà họ được nhận cho các người thừa kế khác theo ý muốn của mình.

– Văn bản khai nhận di sản thừa kế: Trong trường hợp không có thỏa thuận phân chia di sản hoặc một số người thừa kế không đồng ý với thỏa thuận đó, họ có thể yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế. Văn bản này thường được sử dụng để xác nhận việc nhận thừa kế theo quy định của pháp luật khi không có thỏa thuận phân chia di sản. Đây là một bước quan trọng trong việc xác định và xác nhận quyền lợi và trách nhiệm của từng người thừa kế đối với di sản.

Do đó, để nhận thừa kế theo quy định pháp luật, người được hưởng phải thực hiện thủ tục công chứng một trong hai loại văn bản này. Quá trình lập và công chứng văn bản này đều cần tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và thường được thực hiện dưới sự hướng dẫn của luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để đảm bảo tính pháp lý và minh bạch.

3. Thủ tục khai nhận di sản thừa kế trong trường hợp mất sổ đỏ

Quy trình khai nhận di sản thừa kế khi mất sổ đỏ được thực hiện như sau:

Đầu tiên, người thừa kế cần yêu cầu UBND cấp xã (văn phòng đăng ký đất đai) xác nhận về quyền sở hữu đất đối với lô đất mà sổ đỏ đã mất. Thông tin này sẽ được sử dụng để làm cơ sở cho thủ tục khai nhận di sản thừa kế.

Sau đó, người thừa kế cần nộp bộ hồ sơ yêu cầu công chứng tới một tổ chức công chứng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi có bất động sản (lô đất đã mất sổ đỏ). Hồ sơ cần bao gồm đầy đủ các giấy tờ theo quy định tại Điều 40 và Điều 57, Điều 58 của Luật Công chứng 2014, bao gồm: Phiếu yêu cầu công chứng; Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng; Giấy tờ chứng tử hoặc các giấy tờ khác chứng minh việc người để lại di sản đã qua đời; Dự thảo Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế hoặc Văn bản khai nhận di sản thừa kế (nếu có); Các giấy tờ nhân thân như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú của Người thừa kế; Giấy tờ xác nhận từ UBND cấp xã về quyền sở hữu đất.

Hoàn tất thủ tục phân chia di sản hoặc khai nhận di sản: Tại tổ chức công chứng, người thừa kế sẽ hoàn tất thủ tục thỏa thuận phân chia di sản hoặc khai nhận di sản theo quy định pháp luật. Công chứng viên sẽ kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của các tài liệu và thực hiện việc công chứng. Xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Sau khi hoàn tất thủ tục phân chia di sản hoặc khai nhận di sản, người thừa kế cần tiến hành thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quy trình này thường đòi hỏi nộp các tài liệu liên quan và tuân thủ các quy định pháp luật. Quá trình này đòi hỏi sự chính xác và tuân thủ các quy định pháp luật để đảm bảo tính pháp lý và hợp lệ của các giao dịch liên quan đến di sản thừa kế.

Bài viết trên luật Hưng Nguyên đã gửi tới bạn đọc chi tiết về Ai là người đứng tên trên sổ đỏ khi người để lại di sản đã chết? Trong bài viết có mục nào chưa hiểu hay bạn đọc có bất kỳ thắc mắc về vấn đề pháp lý có thể liên hệ qua số tổng đài: 0987 756 263 và liên hệ qua địa chỉ email: congtyluathungnguyen@gmail.com hoặc đến trực tiếp trụ sở của công ty tại địa chỉ: số nhà 14, tòa nhà N2, ngõ 90, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội để được hỗ trợ cụ thể. Bằng đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực pháp lý, luật Hưng Nguyên cam kết sẽ đưa đến dịch vụ pháp lý tốt nhất và đem đến sự hài lòng nhất từ khách hàng. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi chi tiết bài viết.