Sử dụng những tình tiết do bị hại trình bày để làm chứng cứ trong vụ án hình

9

Việc sử dụng những tình tiết do bị hại trình bày để làm chứng cứ trong vụ án hình sự phụ thuộc vào việc những tình tiết đó có đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Tính hợp pháp:

 • Những tình tiết do bị hại trình bày phải được thu thập hợp pháp, tuân theo quy định của pháp luật về thu thập chứng cứ trong tố tụng hình sự.
 • Việc thu thập chứng cứ không được vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, người khác và các quy định của pháp luật.

2. Tính xác thực:

 • Những tình tiết do bị hại trình bày phải được xác minh, kiểm chứng và chứng minh là đúng sự thật.
 • Có thể sử dụng các biện pháp điều tra khác để xác minh tính chính xác của những tình tiết do bị hại trình bày, ví dụ như:
  • Đối chiếu với các tài liệu, chứng cứ khác trong vụ án.
  • Thẩm vấn các nhân chứng khác.
  • Tiến hành các biện pháp giám định, khoa học kỹ thuật.

3. Tính liên quan:

 • Những tình tiết do bị hại trình bày phải có liên quan đến vụ án, đến hành vi phạm tội và người bị buộc tội.
 • Những tình tiết này phải có giá trị để giúp cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án làm rõ vụ án, định tội và lượng hình phạt cho người bị buộc tội.

4. Tính khách quan:

 • Những tình tiết do bị hại trình bày phải được trình bày một cách khách quan, trung thực, không được thiên vị hoặc có ý kiến chủ quan.
 • Bị hại phải trình bày những gì mình nhìn thấy, nghe thấy và biết được, không được thêm bớt hoặc bóp méo sự thật.

Nếu những tình tiết do bị hại trình bày đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, thì có thể được sử dụng làm chứng cứ trong vụ án hình sự. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, đây chỉ là một trong những loại chứng cứ trong vụ án hình sự. Ngoài ra, còn có các loại chứng cứ khác như:

 • Lời khai của người làm chứng.
 • Kết luận giám định pháp y.
 • Vật chứng, tang vật.
 • Văn bản, tài liệu.
 • Kết quả điều tra theo khoa học kỹ thuật.

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án sẽ căn cứ vào tất cả các chứng cứ trong vụ án để xác định hành vi phạm tội, làm rõ vụ án và đưa ra quyết định xử lý.

Ngoài ra, bị hại cũng có quyền:

 • Yêu cầu thu thập chứng cứ.
 • Tham gia các hoạt động tố tụng.
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về việc sử dụng những tình tiết do bị hại trình bày để làm chứng cứ trong vụ án hình sự tại:

 • Bộ luật Tố tụng hình sự 2015: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-to-tung-hinh-su-2015-296884.aspx
 • Website của Viện kiểm sát nhân dân tối cao: https://vksndtc.gov.vn/
 • Website của Tòa án nhân dân tối cao: https://www.toaan.gov.vn/

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc!