Luật sư Hà Nội tư vấn luật về Bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

60

Luật sư Hà Nội tư vấn luật về Bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

Tôi bị người bạn cũ đánh gây thương tích 12%. Nay gia đình người này yêu cầu tôi tính mức bồi thường thiệt hại để họ bồi thường.

 Thế nhưng tôi không biết tính như thế nào cho đúng pháp luật?

Ông NGUYỄN HỮU HOÀNG (Tỉnh Bình Định)

Luật sư TRẦN VĂN VIỆT trả lời: Theo Điều 609 Bộ luật Dân sự năm 2005, thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm được bồi thường bao gồm: Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị… Ngoài các chi phí bồi thường trên thì người bạn cũ này phải bồi thường thêm một khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho ông. Mức bồi thường này do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa không quá 30 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Như vậy, ông có thể tính mức bồi thường thiệt hại theo quy định nói trên.

Văn phòng luật sư tại Hà Nội – Công ty luật Hưng Nguyên