Phòng vệ gây thương tích, tôi phải chịu trách nhiệm hình sự ra sao?

7

Trách nhiệm hình sự của hành vi phòng vệ gây thương tích

Việc bạn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phòng vệ gây thương tích hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

1. Mức độ xâm phạm của hành vi tấn công:

 • Hành vi xâm phạm trái pháp luật: Để được coi là hành vi phòng vệ, hành vi xâm phạm phải trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản hoặc quyền tự do cá nhân của người phòng vệ hoặc người khác.
 • Mức độ nguy hiểm: Hành vi xâm phạm phải có mức độ nguy hiểm tiềm tàng, có thể gây tổn hại cho tính mạng, sức khỏe, tài sản hoặc quyền tự do cá nhân của người phòng vệ hoặc người khác.

2. Mức độ cần thiết của hành vi phòng vệ:

 • Hành vi phòng vệ phải tương xứng với mức độ nguy hiểm của hành vi xâm phạm: Hành vi phòng vệ chỉ được coi là chính đáng khi nó có mức độ cần thiết để đẩy lùi hành vi xâm phạm, không được vượt quá mức độ cần thiết.
 • Có thể sử dụng các biện pháp khác để chống trả: Nếu có thể sử dụng các biện pháp khác để chống trả hành vi xâm phạm mà không gây thương tích cho người xâm phạm, thì hành vi phòng vệ gây thương tích có thể không được coi là chính đáng.

3. Hậu quả của hành vi phòng vệ:

 • Mức độ thương tích gây ra cho người xâm phạm: Mức độ thương tích gây ra cho người xâm phạm cần được xem xét để đánh giá tính chính đáng của hành vi phòng vệ.
 • Có thể lường trước được hậu quả hay không: Nếu người phòng vệ có thể lường trước được hậu quả nghiêm trọng của hành vi phòng vệ nhưng vẫn thực hiện, thì có thể bị xem xét về mặt trách nhiệm hình sự.

4. Ý thức và động cơ của người phòng vệ:

 • Hành vi phòng vệ phải xuất phát từ ý thức tự vệ: Hành vi phòng vệ phải xuất phát từ ý thức tự vệ, bảo vệ bản thân hoặc người khác khỏi hành vi xâm phạm, chứ không phải do mục đích trả thù hoặc gây hại cho người khác.

5. Các quy định của pháp luật:

 • Luật Hình sự: Luật Hình sự quy định các tội phạm về xâm phạm sức khỏe, trong đó có tội gây thương tích.
 • Bộ luật Tố tụng Hình sự: Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định thủ tục điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm, bao gồm cả tội gây thương tích trong trường hợp phòng vệ.

Tóm lại:

Việc bạn có phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phòng vệ gây thương tích hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố phức tạp và cần được đánh giá cụ thể dựa trên từng trường hợp. Do đó, bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Lưu ý:

 • Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo.
 • Bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư để được tư vấn cụ thể về vụ việc của bạn.