Home / 2011 / November (Page 4)

Archives for November 2011

Văn bản quy phạm Luật Thương mại

Văn bản quy phạm Luật Thương mại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 60/2009/TT-BNNPTNT 16/09/2009 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công…

Văn bản quy phạm Luật Lao động

Văn bản quy phạm Luật Lao động Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 47/2010/NĐ-CP 06/05/2010 Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động 39/2009/TT-BLĐTBXH 18/11/2009 Hướng dẫn thi hành Điều 12 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định…

Văn bản quy phạm về Thuế

Văn bản quy phạm về Thuế Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 113/2011/NĐ-CP 08/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 34/2011/QĐ-UBND 25/11/2011 Về…

Văn bản quy phạm về Bất động sản

Văn bản quy phạm về Bất động sản Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 50/2010/TTLT-BTC-BXD 14/04/2010 Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ…

Văn bản quy phạm Luật Thừa kế

Văn bản quy phạm Luật Thừa kế Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 161/2009/TT-BTC 12/08/2009 Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản. 2662/2007/QĐ-UBND 03/12/2007 Ban hành Quy định về thủ tục thừa kế để cấp…

Văn bản quy phạm Luật đất đai

Văn bản quy phạm Luật đất đai Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 4999/QĐ-UBND 08/10/2010 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành xử lý các vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ 34/2009/QH12 29/06/2009…

Luật sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Tố tụng dân sự

Quốc hội đã thông qua Luật số 65/2011/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự, trong đó một trong những sửa đổi, bổ sung quan trọng lần này là việc thay đổi thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự. Cụ thể, trường hợp pháp luật không có…

1 2 3 4 5