Home / 2011 / November (Page 3)

Archives for November 2011

Văn bản quy phạm Luật Ngân hàng

Văn bản quy phạm Luật Ngân hàng Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 46/2010/QH12 29/06/2010 LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 10/2003/QH11 26/06/2003 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 898/CV-NHN 01/01/1998 Công văn về việc thực hiện Luật Ngân hàng Nhà nước và…

Văn bản quy phạm Luật Giáo dục và đào tạo

Văn bản quy phạm Luật Giáo dục và đào tạo Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 31/2011/NĐ-CP 11/05/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo…

DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI – NHÀ Ở

Văn phòng luật sư Hưng Nguyên  cung cấp Dịch vụ tư vấn về đất đai, nhà ở, sổ đỏ  bao gồm: Tư vấn thủ tục, giấy tờ về chuyển nhượng nhà đất, chia, tách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do mua bán, tặng cho, thừa kế…. Soạn thảo hợp đồng chuyển quyền sử…

Văn bản quy phạm Luật Hình sự

Văn bản quy phạm Luật Hình sự Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 80/2011/NĐ-CP 16/09/2011 Quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù 64/2011/NĐ-CP 28/07/2011 Quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh 27/2011/TT-BCT 19/07/2011 Quy định trình…

Văn bản quy phạm Luật Xây dựng

Văn bản quy phạm Luật Xây dựng Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 46/2010/QĐ-UBND 14/10/2010 Về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 19/4/2007 của UBND tỉnh BR-VT về việc ủy quyền cho Sở Xây dựngcấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh BR-VT theo quy định của Luật…

Văn bản quy phạm Luật Đầu tư

Văn bản quy phạm Luật Đầu tư Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 203 /2011/TT-BTC 30/12/2011 Về việc hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên theo Quyết định số 75/2010/QĐ-TTg ngày 29/11/2010 của Thủ…

1 2 3 4 5