Home / 2011 / December

Archives for December 2011

Công ty luật Hưng Nguyên: Tư vấn ly hôn và chia tài sản chung vợ chồng

Câu hỏi của quý khách hàng: Bố tôi đã hơn 60, còn mẹ tôi thì đã 55. Cuộc sống vợ chồng giờ đã rất tệ: bố tôi là một người trăng hoa, đã nhiều lần lén lút có bồ nhí bên ngoài (vấn đề giao cấu thì không biết và không có bằng chứng), nhưng…

Công ty Luật Hưng Nguyên: Tư vấn về quyền đơn phương ly hôn của chồng khi vợ đang mang thai

 Câu hỏi của khách hàng: Tư vấn về quyền đơn phương ly hôn của chồng trong trường hợp vợ đang mang thai Kính gửi: Công ty Luật Hưng Nguyên, tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn pháp luật về ly hôn. Trường hợp của tôi là vợ tôi đang mang thai, về tài sản vợ…

Mười sự kiện kinh tế – xã hội nổi bật năm 2011

Công ty Luật Hưng Nguyên: Lãnh đạo nhiệm kỳ mới ra mắt với những quyết sách quan trọng, quan điểm nhất quán về chủ quyền, chủ trương tái cấu trúc toàn diện nền kinh tế là điểm nhấn trong năm 2011, đem lại hy vọng đất nước sẽ phát triển ổn định, bền vững hơn…

Công ty Luật Hưng Nguyên: Những kỹ năng cơ bản nhất của luật sư

Công ty Luật Hưng Nguyên: Luật sư không chỉ là một chuyên viên luật, mà còn phải là một partner (đối tác) của thân chủ trong các kế hoạch kinh tế thưong mại cũng như kế hoạch tranh tụng. Hiểu đựợc partner của mình, hiểu được công việc của partner, hiểu luật và dùng luật…

Văn bản quy phạm pháp luật Bảo hiểm xã hội

Văn bản quy phạm pháp luật Bảo hiểm xã hội   Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 116/2011/NĐ-CP 14/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của…

Cần có tòa án hiến pháp để bảo vệ môi trường đầu tư

Môi trường đầu tư giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và trong nước chưa công bằng do vẫn tồn tại nhiều văn bản pháp luật trái với nguyên tắc Hiến pháp. Nếu một văn bản ban hành trái với Hiến pháp thì ai sẽ là người bãi bỏ? Ở hầu hết các…

Văn bản luật Viễn thông

Văn bản luật Viễn thông Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu  55/2011/QĐ-TTG  14/10/2011  Về danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng do Nhà nước nắm cổ phần, vốn góp chi phối  27/2011/QĐ-UBND  14/10/2011  Về giá bồi thường đối với các hộ sử dụng dịch vụ điện, viễn…

Một số suy nghĩ và đề xuất về sửa đổi, bổ sung Luật Luật sư 2006

I. ĐẶC ĐIỂM CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ LUẬT SƯ, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG LUẬT SƯ Ở NƯỚC TA Để định hướng và đề xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Luật sư 2006, trước hết chúng tôi thấy cần thiết phân tích đặc điểm lịch sử,…

1 2