Home / LUẬT DOANH NGHIỆP / Archive by Category "MUA BÁN, GIẢI THẾ DOANH NGHIỆP"

Archives

Tòa án tuyên phá sản ngân hàng dưới góc nhìn pháp lý

Dự thảo luật Phá sản (sửa đổi) vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, trong đó có đề cập đến vấn đề dỡ bỏ kiểm soát đặc biệt, các ngân hàng có thể bị tòa án tuyên bố phá sản chỉ trong vòng tối đa 15 ngày. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì các tổ chức tín dụng nói chung, trong đó gồm cả ngân hàng được coi là các đối tượng “không thể đổ vỡ” vì liên quan đến tiền gửi của đại bộ phận người dân, sự an toàn của cả hệ thống tài chính quốc gia. Tuy trong thời gian qua hoạt động ngân hàng cũng cho thấy những vấn đề cần phải điều chỉnh…

Thay đổi đại diện theo pháp luật công ty TNHH Môt Thành Viên

thay đổi tư cách pháp nhân công ty

Khách hàng: Thay đổi đại diện theo pháp luật công ty TNHH Môt Thành Viên Luật sư Công ty luật Hưng Nguyên trả lời: a) Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) của bạn có 3 thành viên góp vốn do đó đây là công ty TNHH 2 thành viên trở lên. + Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2005, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không thuộc diện quy định sau: – Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; – Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ…