Home / LUẬT HÌNH SỰ / Archive by Category "VĂN BẢN LUẬT HÌNH SỰ"

Archives

Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Nghị định số 08/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả CHÍNH PHỦ __________ Số: 08/2013/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________________________________ Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả _________ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật hình sự ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự ngày 29 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Luật…

Luật Hình sự

QUỐC HỘI Số: 15/1999/QH10 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 1999   BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 15/1999/QH10 LỜI NÓI ĐẦU Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, góp phần duy trì trật tự an toàn xã…

Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc thu thập, quản lý, cung cấp và sử dụng số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật

Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Công an-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao-Tòa án nhân dân tối cao : Hướng dẫn việc thu thập, quản lý, cung cấp và sử dụng số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – BỘ CÔNG AN – VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ————– Số: 02/2013/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————— Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2013  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC THU THẬP, QUẢN LÝ, CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG SỐ LIỆU VỀ NGƯỜI…

Luật sư tư vấn giới thiệu văn bản luật của Bộ công an

TT Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng văn bản 1 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (28/2013/NĐ-CP) ND28_2013.doc 04/04/2013 Còn hiệu lực 2 Thông tư quy định về trình tự thực hiện khi cán bộ Công an nhân dân nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí (16/2013/TT-BCA) Thay thế cho văn bản : Thông tư 15/2008/TT-BCA ngày 01/9/2008 của Bộ Công an hướng dẫn về trình tự giải quyết chế độ hưu trí đối với cán bộ Công an nhân dân TT16.2013.pdf 15/03/2013 Còn hiệu lực 3 Thông tư liên tịch: Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao, tiếp tục thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù (01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC)…

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Bộ luật này quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.

Văn bản quy phạm Luật Hình sự

Văn bản quy phạm Luật Hình sự Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 80/2011/NĐ-CP 16/09/2011 Quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù 64/2011/NĐ-CP 28/07/2011 Quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh 27/2011/TT-BCT 19/07/2011 Quy định trình tự, thủ tục điều tra và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực 44/2011/TT-BTC 01/04/2011 Hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan 66/2011/QH12 29/03/2011 LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI 37/2011/TT-BTC 16/03/2011 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về xử…