Home / LUẬT DOANH NGHIỆP / Archive by Category "THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP"

Archives

Thủ tục thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Theo luật doanh nghiệp 2014 Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ tối thiểu 2 thành viên góp vốn và tối đa không quá 50 người. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát, trường hợp có dưới 11 thành viên có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị của công ty. Hồ sơ thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên gồm: –…

Tư vấn thủ tục thành lập Công ty TNHH một thành viên

Thành lập Công ty TNHH một thành viên Theo luật doanh nghiệp 2014, Công ty TNHH một thành viên là loại doanh nghiệp do một cá nhân hoặc tổ chức (đủ điều kiện quy định pháp luật) đứng ra thành lập. Hồ sơ thành lập gồm: – Đơn đề nghi đăng ký doanh nghiệp – Điều lệ Công ty trong đó ghi rõ tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật của Công ty, chủ sở hữu Công ty, cơ cấu tố chức điều hành của Công ty…. – Quyết định cử người đại diện ủy quyền quản lý vốn góp của Chủ sở hữu đối với trường hợp tổ chức đứng…

Thủ tục Đăng ký Công ty TNHH một thành viên

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 1. Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên 1.1 Đăng ký thành lập mới + Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu A. Thông tin lưu ý khi thực hiện thủ tục 1. Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ và các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng chỉ hành nghề, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4; 2. Hướng dẫn về tên doanh nghiệp (nhấn vào đây); 3. Hướng dẫn về địa chỉ trụ sở (nhấn…

Thủ tục Đăng ký thành lập công ty Cổ phần

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 1. Đăng ký thành lập công ty Cổ phần 1.1 Đăng ký thành lập mới A. Thông tin lưu ý khi thực hiện thủ tục 1. Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ và các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng chỉ hành nghề, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4;2. Hướng dẫn về tên doanh nghiệp (nhấn vào đây);3. Hướng dẫn về địa chỉ trụ sở (nhấn vào đây); 4. Hướng dẫn về ngành nghề kinh doanh (nhấn vào đây); 5. Hướng dẫn về vốn điều lệ (nhấn…

Thủ tục Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHỆP TƯ NHÂN 1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân A. Thông tin lưu ý khi thực hiện thủ tục 1. Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ và các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng chỉ hành nghề, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4; 2. Hướng dẫn về tên doanh nghiệp (nhấn vào đây); 3. Hướng dẫn về địa chỉ trụ sở (nhấn vào đây); 4. Hướng dẫn về ngành nghề kinh doanh (nhấn vào đây); 5. Hướng dẫn về vốn điều lệ (nhấn vào đây); 6. Hướng dẫn…

Các bước thực hiện đăng ký doanh nghiệp

Các bước thực hiện đăng ký doanh nghiệp BƯỚC 1: CHUẨN BỊ HỒ SƠ Doanh nghiệp đăng nhập vào Website Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM địa chỉ http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn. Chọn mục Đăng ký doanh nghiệp để xem thủ tục và biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp: click chọn theo loại hình doanh nghiệp (DNTN/Công ty TNHH/Công ty cổ phần) và tiếp tục chọn hình thức đăng ký (thành lập mới/thay đổi/tổ chức lại/giải thể/bổ sung thông tin/tạm ngưng/cấp lại/hiệu đính/thay đổi nội dung đăng ký thuế…). BƯỚC 2: NỘP HỒ SƠ Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh vào buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7, lấy số tại bàn số 2 từ 7h30 đến 10h30 và đóng lệ…

Tư vấn luật doanh nghiệp về thành lập chi nhánh công ty

thành lập chi nhánh

Khách hàng: Tư vấn luật doanh nghiệp về thành lập chi nhánh công ty Luật sư công ty luật trả lời: Doanh nghiệp phân biệt giữa việc đăng ký thành lập chi nhánh và địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, doanh nghiệp kê khai thông tin chi nhánh chủ quản của điểm kinh doanh (chi nhánh đã được thành lập). Văn phòng luật sư Hưng Nguyên

Tư vấn thủ tục bổ xung ngành nghề kinh doanh

tư vấn luật doanh nghiệp

Khách hàng: Tôi muốn được tư vấn thủ tục bổ xung ngành nghề kinh doanh Luật sư tư vấn Văn phòng luật sư Hưng Nguyên: Căn cứ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/01/2007 về ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và khoản 1-điều 7-Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp: “Ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được ghi và mã hóa theo ngành cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, trừ những ngành, nghề cấm kinh doanh”. Công ty luật Hưng Nguyên

Tư vấn thủ tục tổ chức hành nghề luật sư ở nước ngoài

Khách hàng: Tôi muốn Công ty luật cho biết thủ tục tổ chức hành nghề luật sư ở nước ngoài Luật sư tư vấn trả lời: Để đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài (công ty mẹ có trụ sở ở nước ngoài); công ty luật nước ngoài tại Việt Nam. Theo  Luật Luật sư năm 2006 có hiệu lực ngày 1/1/2007 Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26-2-2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư có hiệu lực thi hành ngày 21/3/2007.. Quyết định số 75/2004/QĐ-BTC ngày 16/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng…

Tư vấn luật: Thủ tục chia tách doanh nghiệp

Tư vấn luật doanh nghiệp

Khách hàng: Doanh nghiệp của tôi là công ty TNHH, tôi và bên B mỗi người sở hữu  50% phần góp vốn. Luật sư có thể giúp tôi biết về việc nếu chia tách doanh nghiệp, thương hiệu hiện tại mà công ty đang sử dụng sẽ đc giải quyết như thế nào? ( Trong trường hợp 2 bên không tự thảo thuận được với nhau) Luật sư tư vấn Vấn đề bạn hỏi, luật sư Nguyễn Văn Nguyên Văn phòng luật sư  Hưng Nguyên xin được tư vấn cho bạn như sau: Khi giải thể doanh nghiệp, các chủ sở hữu doanh nghiệp phải họp bàn thống nhất phương án định giá và thanh lý tài sản. Một trong các tài sản quan trọng…

1 2