Dự kiến thu nhập 11 triệu đồng/tháng mới nộp thuế TNCN

53

Chiều 8-3, Bộ Tài chính tổ chức họp báo về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Ông Nguyễn Văn Phụng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, cho biết mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế sẽ được tăng từ 4 triệu đồng/tháng lên 6 triệu đồng/tháng.

Một người có thu nhập 11 triệu đồng/tháng (không có người phụ thuộc) mới phải nộp thuế (6 triệu đồng giảm trừ và mức thuế khởi điểm phải nộp là 5 triệu đồng). Đối với người phụ thuộc, mức giảm trừ cho mỗi người được nâng từ 1,6 triệu đồng/tháng lên 2,4 triệu đồng/tháng.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, khi nâng mức giảm trừ như trên, sẽ có khoảng 70% số người đang nộp thuế ở bậc 1 chuyển sang diện không phải nộp thuế, 70% người đang nộp thuế sẽ ở bậc 2 sẽ chuyển sang bậc 1. Ngân sách giảm thu khoảng 8.150 tỉ đồng.

Luật sửa đổi còn đưa ra nội dung bỏ bậc thuế suất cao nhất 35%. Như vậy, biểu thuế lũy tiến từng phần thay vì bảy bậc như hiện hành sẽ chỉ còn sáu bậc với mức thuế suất cao nhất là 30%, tương ứng phần thu nhập tính thuế là trên 52 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, các khoản trợ cấp, phụ cấp khác như trợ cấp tinh giản biên chế, tiền bồi thường tai nạn lao động, trợ cấp cán bộ về hưu trước tuổi… cũng sẽ không phải chịu thuế… Dự kiến Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế TNCN sẽ được thực hiện từ 1-1-2014.

Công ty Luật Hưng Nguyên – TRÀ PHƯƠNG