Mẫu văn bản lĩnh vực Hộ tịch

56

Luật sư tư vấn văn phòng luật sư hà nội công ty luật Hưng Nguyên giới thiệu một số mẫu văn bản liên quan tới Hộ tịch

Ngày 23 tháng 5 năm 2012, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 05/2012/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch. Để triển khai Thông tư  này, Ban Biên tập xin cung cấp các văn bản có liên quan

– Thông tư số 05/2012/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

– Danh mục biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

Bổ sung 15 biểu mẫu Tờ khai tại điểm III.3 mục III Danh mục II bao gồm:

STT Tên mẫu Ký hiệu
III.3 15 biểu mẫu tờ khai sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở Tư pháp và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tư pháp, Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 10/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Ngoại giao)
01 Tờ khai đăng ký khai sinh TP/HT-2012-TKKS.1
02 Tờ khai đăng ký khai sinh (dùng tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, áp dụng cho cả trường hợp đăng ký khai sinh quá hạn) TP/HT-2012-TKKS.2
03 Tờ khai đăng ký việc giám hộ TP/HT-2012-TKGH
04 Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ TP/HT-2012-TKCDGH
05 Tờ khai đăng ký việc nhận con TP/HT-2012-TKCMC.1
06 Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự) TP/HT-2012-TKCMC.2
07 Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ) TP/HT-2012-TKCMC.3
08 Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh TP/HT-2012-TKTĐ,CCHT
09 Tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác (không phải là Giấy khai sinh) TP/HT-2012-TKĐCHT
10 Tờ khai đăng ký lại việc sinh TP/HT-2012-TKĐKLVS
11 Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn TP/HT-2012-TKĐKLVKH
12 Tờ khai đăng ký lại việc tử TP/HT-2012-TKĐKLVT
13 Tờ khai đăng ký khai tử (dùng cho việc đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài) TP/HT-2012-TKKTNN
14 Tờ khai ghi vào sổ việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài TP/HT-2012-TKGSHT
15 Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh TP/HT-2012-TKCLBCGKS

Download toàn bộ văn bản:

Luật sư hà nội, luật sư tại hà nội, luat su ha noi, luat su tai ha noi, van phong luat su ha noi, van phong luat su tai ha noi, cong ty luat ha noi, cong ty luat tai ha noi,