Văn bản quy phạm pháp luật về Cơ cấu tổ chức

16

Văn bản quy phạm pháp luật về Cơ cấu tổ chức

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
116/2011/NĐ-CP 14/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
58/2011/QĐ-TTG 24/10/2011 Về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia
57/2011/QĐ-TTG 18/10/2011 Về việc kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
61/2011/QĐ-UBND 03/10/2011 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh
30/2011/QĐ-UBND 30/09/2011 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị
53/2011/QĐ-TTG 27/09/2011 Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 86/2008/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
28/2011/QĐ-UBND 20/09/2011 Ban hành Qui chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
14/2011/QĐ-UBND 14/09/2011 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Ninh Bình
13/2011/QĐ-UBND 12/09/2011 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản tỉnh Ninh Bình
50/2011/QĐ-TTG 05/09/2011 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Năng lượng trực thuộc Bộ Công Thương
09/2011/QĐ-UBND 05/09/2011 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
25/2011/QĐ-UBND 01/09/2011 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư – Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ Quảng Trị
24/2011/QĐ-UBND 01/09/2011 Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ Quảng Trị
25/2011/QĐ-UBND 31/08/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 10/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
17/2011/QĐ-UBND 30/08/2011 Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 – 2016
37/2011/QĐ-UBND 25/08/2011 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
35/2011/QĐ-UBND 24/08/2011 Ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với các cơ quan, tổ chức trong kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
46/2011/QĐ-TTG 22/08/2011 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
302/2011/QĐ-UBND 18/08/2011 Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
28/2011/QĐ-UBND 17/08/2011 Ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng với các sở, ban, ngành, địa phương
55/2011/QĐ-UBND 15/08/2011 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 – 2016
34/2011/QĐ-UBND 15/08/2011 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận
23/2011/QĐ-UBND 15/08/2011 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương
19/2011/QĐ-UBND 05/08/2011 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016
16/2011/QĐ-UBND 01/08/2011 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi
15/2011/QĐ-UBND 29/07/2011 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi
16/2011/QĐ-UBND 20/07/2011 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban dân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011-2016
2023/2011/QĐ-UBND 18/07/2011 Về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ
28/2011/QĐ-UBND 12/07/2011 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
19/2011/QĐ-UBND 07/07/2011 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hà Nam
55/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
42/2011/QĐ-UBND 17/06/2011 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm
25/2011/TT-BGDĐT 16/06/2011 Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng
27/2011/QĐ-UBND 14/06/2011 Ban hành Đề án Kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện và công tác Tư pháp cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang
79/2011/TT-BTC 08/06/2011 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động củaCông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam
16/2011/QĐ-UBND 27/05/2011 V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam
37/2011/TTLT-BNNPTNT-BNV 23/05/2011 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
37/2011/NĐ-CP 23/05/2011 Sửa đổi Nghị định số 48/2088/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
14/2011/QĐ-UBND 23/05/2011 V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
17/2011/QĐ-UBND 13/05/2011 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư – Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh An Giang
15/2011/TT-BLĐTBXH 10/05/2011 Quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia  
15/2011/QĐ-UBND 10/05/2011 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo trợ xã hội – Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
16/2011/QĐ-UBND 09/05/2011 Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Cần Thơ
19/2011/QĐ-UBND 06/05/2011 Ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng
17/2011/QĐ-UBND 06/05/2011 V/v sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 342/2008/QĐ-UBND ngày 04/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
26/2011/QĐ-TTG 04/05/2011 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
1416/2011/QĐ-UBND 25/04/2011 Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
10/2011/QĐ-UBND 21/04/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 85/2005/QĐ-UB ngày 23/8/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất tỉnh Đồng Tháp
25/2011/QĐ-TTG 18/04/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điểm của các khoản 4,5,6,7 và 8 Điều 2 Quyết định số 134/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
13/2011/QĐ-UBND 07/04/2011 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ