DỊCH VỤ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

47

Công ty luật Hưng Nguyên làm đại diện cho đối tác là tổ chức và cá nhân để giải quyết tranh chấp trong các lĩnh vực dưới đây

Lao động: Dịch vụ Tư vấn Giải quyết tranh chấp lao động, dịch vụ Tư vấn Giải quyết BHXH, BHYT, BHTN, dịch vụ cấp mới và gia hạn Giấy phép Lao động, Thẻ tạm trú, Thẻ thường trú cho người nước ngoài, Dịch vụ Trả lương
Tranh chấp trong hợp đồng xây dựng
Tranh chấp nội bộ
Tranh chấp về kinh doanh thương mại
Tranh chấp về xây dựng, đất đai và nhà ở.
Tranh chấp về hôn nhân gia đình, thừa kế và di chúc.
Tranh chấp về các thủ tục hành chính.
Tranh chấp về pháp luật hình sự.
Tranh chấp về quốc tịch và di trú ở các nước trên thế giới.
Tranh chấp về  mọi lĩnh vực khác.

CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN