Dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp

52

Công ty luật Hưng Nguyên chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp mới thành lập. Mời các bạn tham khảo một số dịch vụ mà luật sư tư vấn của Hưng Nguyên đang tiến hành cho khách hàng.

1.  Tư vấn thành lập, giải thể, chia tách và hợp nhất doanh nghiệp:

 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp: thành lập công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân.
 • Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp.
 • Tư vấn về điều kiện, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp.
 • Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ các thủ tục cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện.
 • Tư vấn chuyển đổi hình thức hoạt động của doanh nghiệp từ công ty TNHH thành công ty cổ phần và ngược lại.
 • Tư vấn chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng vốn.
 • Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

2.  Dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp(quản trị doanh nghiệp)

 • Tư vấn xây dựng mô hình tổ chức và quản lý doanh nghiệp;
 • Tư vấn soạn thảo quy chế; rà soát hệ thống các quy chế, quy định về tổ chức quản lý nội bộ, quan hệ điều hành cho doanh nghiệp (bao gồm cả điều lệ); Đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung, soạn thảo quy chế nội bộ của doanh nghiệp.
 • Dịch vụ hỗ trợ các thủ tục tổ chức, điều hành, giám sát các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của các công ty cổ phần; Hội đồng thành viên cho công ty TNHH.
 • Tư vấn tái cấu trúc về quản trị nhân sự cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn luật lao động cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn, hướng dẫn và kiểm tra tuân thủ pháp luật, chế độ báo cáo và công bố thông tin.
 • Tư vấn thẩm tra, đánh giá tình trạng pháp lý đối với tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.
 • Cảnh bảo các rủi ro pháp lý trong hoạt động quản trị doanh nghiệp cũng như hoạt động kinh doanh.
 • Tư vấn, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn trực tiếp hoặc bằng văn bản đối với các câu hỏi và vấn đề phát sinh từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp .
 • Tư vấn pháp lý đối với dự thảo các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động quản lý điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày.
 • Tư vấn hợp đồng cho doanh nghiệp.
 • Cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của doanh nghiệp.
 • Soạn thảo hồ sơ, thực hiện các thủ tục pháp lý, thủ tục hành chính, tố tụng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Các dịch vụ tư vấn pháp luật khác có liên quan đến hoạt động tư vấn thường xuyên doanh nghiệp.

Công ty luật Hưng Nguyên cam kết rằng các Luật sư tư vấn của chúng tôi sẽ luôn sát cánh bên Quý khách hàng để tham gia tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan doanh nghiệp của Quý khách.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HƯNG NGUYÊN