Chính thức giảm trần lãi suất huy động xuống 13%

48

Thống đốc Nguyễn Văn Bình vừa có quyết định giảm các mức lãi suất điều hành của NHNN và lãi suất tiền gửi tối đa đối với VND từ ngày mai 13/3. Trong đó, trần lãi suất huy động VND sẽ giảm còn 13%/năm.

Ngân hàng nhà nước (NHNN) vừa ban hành thông báo điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành của NHNN và lãi suất tiền gửi tối đa đối với các tiền gửi bang VND của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, lãi suất áp dụng với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 6%/năm xuống 5%/năm.

Lãi suất tối đa áp dựng với tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng trở lên từ 14%/năm xuống 13%/năm. Riêng quỹ tín dụng ngân dân cơ sở ấn định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn 1 tháng trở lên giảm từ 14,5%/năm xuống 13,5%/năm.

Đối với các lãi suất điều hành của NHNN bao gồm lãi suất tái cấp vốn, lãi suất qua đêm thanh toán liên ngân hàng và lãi suất tài chiết khấu cũng giảm tương ứng 1%/năm. Cụ thể:

Lãi suất tái cấp vốn giảm từ 15%/năm xuống 14%/năm; Lãi suất cho vay qua đêm hạ từ 16%/năm xuống 15%/năm; Lãi suất tái chiết khấu từ 13%/năm xuống 12%/năm.

Thời gian áp dụng từ ngày 13/3/2012.

Nguyễn Hiền